Skip to Content

מאמרים רפואיים

בנושאי צום יום כיפור

צינתור דו חדרי

אישה בהריון חייבת לצום ביום כיפור? הרב יוסף הופנר שליט"א

יום הכיפורים - היום הקדוש ממשמש ובא, נשים בהריון ומניקות מעט בלחץ לגבי הצום והחיוב. כבוד רב בית החולים, הרב יוסף הופנר שליט"א ענה במפגש באמצעות הווטסאפ על השאלות שלכן הקשורות לצום יום כיפור בהריון ולאחר הלידה אישה בהריון האם תלך להתפלל בבית הכנסת ? כמובן עדיף שכל אחת תתפלל מעומק הלב, לאו דוקא ...

אישה בהריון חייבת לצום ביום כיפור? הרב יוסף הופנר שליט"א - הרב יוסף הופנר - קרא עוד >

צום יום כיפור בהריון ולאחר לידה – שאלות ותשובות בהלכה

היום הקדוש ממשמש ובא והנשים ההריוניות והמניקות מעט בלחץ לגבי הצום והחיוב. כבוד רב בית החולים, הרב יוסף הופנר שליט"א ענה במפגש באמצעות הווטסאפ על השאלות שלכן הקשורות לצום יום כיפור בהריון ולאחר הלידה אישה הרה, מה דינה לגבי תפילה בביהכנ"ס ומה החיוב החל עליה? כמובן אם זה יכול להזיק להריון או לצום לא ...

צום יום כיפור בהריון ולאחר לידה – שאלות ותשובות בהלכה - הרב יוסף הופנר - קרא עוד >
חזור למעלה