Skip to Content

מאמרים רפואיים

בנושאי צום יום כיפור

צינתור דו חדרי

צום יום כיפור בהריון ולאחר לידה – שאלות ותשובות בהלכה

היום הקדוש ממשמש ובא והנשים ההריוניות והמניקות מעט בלחץ לגבי הצום והחיוב. כבוד רב בית החולים, הרב יוסף הופנר שליט"א ענה במפגש באמצעות הווטסאפ על השאלות שלכן הקשורות לצום יום כיפור בהריון ולאחר הלידה אישה הרה, מה דינה לגבי תפילה בביהכנ"ס ומה החיוב החל עליה? כמובן אם זה יכול להזיק להריון או לצום לא ...

צום יום כיפור בהריון ולאחר לידה – שאלות ותשובות בהלכה - הרב יוסף הופנר - קרא עוד >
חזור למעלה