Skip to Content

מאמרים רפואיים

בנושאי מחקרים רפואיים

צינתור דו חדרי

תגלית- חיידק חדש במערכת העיכול

איתי אמיר עובד בכיר במעבדה המיקרוביולוגית במעיני הישועה, גילה תוך כדי עבודה חיידק חדש, שייקרא על שמו - "זו הגשמת חלום. זה מקרה שלא קרה כאן מעולם" בית החולים מעיני הישועה התגלה לראשונה חיידק חדש במערכת העיכול, הדבר קרה לגמרי במקרה ובעקבות הגילוי הוא נקרא על שמו של המגלה, עובד בכיר במעבדה ...

תגלית- חיידק חדש במערכת העיכול - קרא עוד >

ועדת הלסינקי – ועדה לאישור ניסויים קליניים

"ועדת הלסינקי מוסדית"- הינה ועדה אתית בלתי תלויה המתמנה על ידי מנהל המוסד הרפואי והרכבה, דרכי מינויה ומנינה החוקי מוגדרים בתקנות בריאות העם. (נוהל ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ"א, 1980, על תוספותיהן ותיקוניהן 1999) מהו ניסוי (מחקר) רפואי? (עפ"י נוהל משה"ב 2006) ניסוי רפואי בבני אדם, מוגדר בתקנות ...

ועדת הלסינקי – ועדה לאישור ניסויים קליניים - קרא עוד >
חזור למעלה