Skip to Content

מאמרים רפואיים

בנושאי הריון בר סיכון

צינתור דו חדרי

הרואה את הנולד – המחלקה החדשה לרפואת האם והנולד

מנוחה בהריון יכולה להיות מומלצת במספר סוגים של מצבים. סוג אחד הוא מחלות לחץ דם בהריון. במקרים אלו קיימת המלצה גורפת, עד היום, לשמור על מנוחה, כך גם כאשר יש דמם פעיל או חשש חמור ללידה מתקרבת בחודש שישי או שביעי. לעומת זאת במצבים רבים אחרים אין כל הוכחה שמנוחה מסייעת והיא עלולה אף להזיק

הרואה את הנולד – המחלקה החדשה לרפואת האם והנולד - ד”ר דורון רוזן - קרא עוד >
חזור למעלה