Skip to Content

צהבת של היילוד – צהבת תינוקות

2016 נובמבר 22 / כ"א חשון ה' אלפים תשע"ז

צהבת אינה מחלה, ולמעשה לכל התינוקות יש מידה כזו או אחרת של צהבת, כי היא מגיעה כחלק מהשינויים שהם עוברים בתהליך הסתגלותם לעולם, זו גם הסיבה שהצהבת נקראת צהבת פיזיולוגית.
היא מתגלה בקרב כ 5%- מהתינוקות, בעיקר בתינוקות שיש חוסר התאמה בין סוג הדם שלהם לסוג הדם של האם, שכן זהו דבר שמגביר את הסיכון, וכן אצל תינוקות שמתגלה אצלם רגישות לפול, הנחשבת לנפוצה בקרב יוצאי דרום אפריקה אך קיימת גם אצל אשכנזים.

אצל אחוז קטן מהתינוקות יש דברים נוספים הגורמים לכך שהצהבת תהיה גבוהה יותר מהנורמה, ותינוקות אלו אכן זקוקים לטיפול, מכיוון שכאשר קיימות רמות מסוימות של החומר בדם הוא עלול לשקוע בתוך הראש ולפגוע חלילה במוח. אומנם מדובר במקרים נדירים, אך אנו רוצים לבטח מפניהם את כל התינוקות.

 

 

הטיפול השכיח ביותר בצהבת הוא 'טיפול באור'
המתבצע כאשר התינוק נמצא תחת מנורה שהופכת את החומר של הצהבת לחומר אחר שאינו מסוכן עבורו. ברגע שהצהבת יורדת התינוק אינו נזקק עוד לטיפול.
עם זאת, יש מקרים עקשניים שבהם יש צורך לחזור שוב על הטיפול באור, ובמקרים נדירים מאוד יש צורך לנקוט פעולת החלפת הדם של התינוק. על כל פנים – צהבת הנמשכת למעלה משבוע עד עשרה ימים כבר מצריכה בירור נוסף כדי לשלול בעיות בכבד, בהורמונים או בבלוטת התריס.
ההחלטה על הטיפול בצהבת, מושפעת בהתאם לטבלאות ולמדדים ברורים. "אנו מתבססים כל העת על ההנחה שככל שגיל התינוק צעיר יותר, כך יש לטפל בצהבת גם אם רמתה נמוכה, כלומר – תינוק בן יומו עם רמה 10 של בילירובין בדם צריך להיכנס לטיפול, אך תינוק בן שלושה או ארבעה ימים ברמה זהה אינו זקוק לכך. מכל מקום, גם התינוקות שמתגלה אצלם צהבת בדרך כלל אינם נדרשים להישאר בבית החולים מעבר לזמן המקובל, ולרוב הם משתחררים במועד".
"לעתים אנו מזמינים אותם להמשך מעקב גם אחרי השחרור ויש פעמים (כאשר הצהבת עוד לא ממש מתייצבת) שהם נדרשים להגיע אפילו פעמיים ביום".

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה