Skip to Content

לידה רגילה לאחר ניתוח קיסרי

2016 נובמבר 20 / י"ט חשון ה' אלפים תשע"ז

מה הוא ניתוח קיסרי?
ניתוח קיסרי הוא הניתוח הגינקולוגי השכיח ביותר. בארץ שכיחות הלידות בניתוח קיסרי נעה בין 12 ל-24 אחוזים בבתי החולים השונים. הסיבות השכיחות ביותר לניתוחים קיסריים הן ניתוח קיסרי חוזר, חוסר התקדמות בלידה, חשד למצוקת עובר ומצג עכוז. ישנן עוד סיבות רבות, פחות שכיחות, לניתוחים קיסריים, ולאחרונה נוספה לרשימה זו אף בקשת היולדת ללא כל סיבה רפואית.
בניתוח קיסרי מבצעים חתך רוחבי בבטן התחתונה, פתיחת השכבות עד לרחם, וחתך רוחבי בחלק התחתון של הרחם על מנת להוציא את העובר. לאחר מכן תופרים את החתך ברחם וסוגרים את שכבות הבטן שנפתחו על מנת להגיע אליו. הסיבוכים השכיחים ביותר בניתוח זה הם הרחבת החתך (לעיתים בגלל קושי בחילוץ העובר), זיהום בפצע הניתוח, זיהום בדרכי השתן ואנמיה (לאחר איבוד דם).
מובן שההחלמה לאחר ניתוח קיסרי קשה יותר מאשר ההחלמה לאחר לידה רגילה. יש מספר שיטות לתפירת הרחם והשכבות הפנימיות של הבטן, והיום מקובל לפרט את השיטה בדו"ח שנכתב על ידי המנתח מיד לאחר הניתוח, על מנת לאפשר ניסיון לידה רגילה בלידה הבאה.

 

לידה רגילה לאחר ניתוח
בלידה רגילה לאחר ניתוח קיסרי יש סכנה שבזמן הצירים, כשיש לחץ על אזור הצלקת ברחם, הרחם ייקרע באזור הצלקת. קרע של הרחם בניסיון לידה רגילה לאחר ניתוח יכול לקרות ללא כל התראה מוקדמת ואפילו ללא כל גורם סיכון מיוחד. על מנת להפחית את הסכנה לקרע נהוג לשקול היטב מתי מתאים לבצע ניסיון לידה כזה.
נבדק ונמצא שגורמי סיכון שכיחים לקרע ברחם בניסיון לידה רגילה לאחר ניתוח קיסרי כוללים עובר גדול (מעל 4,000 גר'), קרע או הרחבת החתך ברחם בניתוח קודם, זירוז לידה בתרופות מסוימות ויותר מניתוח קיסרי אחד בעבר. כמובן שלא בכל מקרה של הימצאות גורם סיכון הרחם אמנם ייקרע בניסיון לידה, אך על מנת למנוע סיכון כזה, לפני ההחלטה על ניסיון לידה רגילה לאחר ניתוח מקובל לעיין בדו"ח הניתוח הקיסרי הקודם ולשלול גורם סיכון משמעותי.

 

ניתוחים קיסריים חוזרים
בניתוח קיסרי חוזר יש סיכונים נוספים, מעבר לאלה שבניתוח ראשון, ובהם פגיעה באיברי פנים הבטן (בעיקר בשלפוחית השתן או במעיים) בעקבות הידבקויות תוך בטניות מהניתוח הראשון. לעיתים הידבקויות אלה, שנגרמות מהצטלקות של הרקמות בבטן, גורמות לקושי ניכר במהלך הניתוח החוזר.
אם מצליח ניסיון לידה רגילה לאחר הניתוח הקיסרי הקודם, נמנעים הסיכונים של הניתוח החוזר. אם מבצעים ניסיון לידה רגילה כזו והניסיון נכשל ויש צורך בניתוח חירום, לרוב ההחלמה קשה יותר, ואף והסכנה לסיבוך גדולה יותר, מאשר אם מבצעים ניתוח חוזר מתוכנן ללא ניסיון לידה.

 

היום, בשל המורכבות של ניתוחים קיסריים חוזרים רבים וניסיונות ללידות רגילות לאחר ניתוחים, מקובל לדון עם כל יולדת שילדה בעבר בניתוח קיסרי ולשקול ביחד איתה מה הם השיקולים בעד ונגד ניסיון לידה רגילה, אם רצונה בכך. ברוב בתי החולים בארץ אף מקובל להחתים יולדת על מסמך המפרט את הסיכונים בניסיון לידה רגילה לאחר ניתוח, ובו עליה להביע את הסכמתה לניסיון כזה.
כשמפעילים שיקול דעת ותבונה, עוקבים במהלך הלידה אחר סימנים מבשרי סכנה ופועלים בזמן על פי הצורך, הסכנה בניסיון מבוקר של לידה רגילה אחרי ניתוח קיסרי קודם אפשרי לרוב היולדות אשר מעוניינות בכך.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות.
חזור למעלה