Skip to Content

"לא נכון להוזיל את התמ"ל – יש להפנות את המשאבים לעידוד הנקה וסיוע למתקשות"

בעקבות סערת תרכובות המזון לתינוקות המתחוללת בארץ ועל רקע הצעת גורמים שונים להביא לכדי הוזלת מחירי תחליפי החלב לתינוקות, באמצעות סבסוד ממשלתי, אומרת ד"ר מירה ליבוביץ, רופאה באגף ילודים ופגים ומנהלת מרפאת הנקה במרכז הרפואי מעיני הישועה בבני ברק, כי יש להפנות את המשאבים לעידוד ההנקה ומאידך לסייע ברכישה מוזלת לאותן נשים שמסיבות שונות אין ביכולתן להניק.

 

לדברי ד"ר ליבוביץ, "במדינת ישראל יש קונצנזוס מוחלט על כך שמבחינה בריאותית הנקה עדיפה על פני כל תחליף אחר. עיקר הבעיה היא בפרסום תרכובות המזון לתינוקות (תמ"ל) אשר מעביר מסר שגוי לאמהות כי אין הבדל של ממש בין הנקה לבין תמ"ל וכל החלטה היא בניהול סגנון החיים.

"מאידך", אומרת ד"ר ליבוביץ, "ברור שישנן נשים ותינוקות שעבורם ההנקה, למצער, אינה מתאפשרת מסיבות שונות. בוודאי חשוב שלנשים אלו תהיינה האפשרות לרכוש תחליפי חלב במחיר מוזל. ובנוסף במשאבים אלו ניתן יהיה גם להרחיב את הפעולות לעידוד ההנקה, ולסייע לנשים המקשות באמצעות סיוע וליווי מומחים בתחום.

פרסום התחרותי האגרסיבי
"הפרסום התחרותי האגרסיבי מעביר לנשים את המסר המוטעה שלמעשה אין שום הבדל בין הנקה לבין תמ"ל. מדינת ישראל חתומה על אמנה שביסודה אסור לשווק תמ"ל, אלא לתת את התמ"ל למי שזקוקה לו, ובוודאי שלא לפרסמו כמוצר צריכה כמו חטיפים. נוצר מצב שבו פרסום תרכובות המזון לתינוקות הוא הנורמה ללא כל מציאת דופי, וזהו פרסום מוטה".

 

חזור למעלה