Skip to Content

חדשות המרכז הרפואי

כינוס מקצועי של מנהלי התוכנית הלאומית 360 לילדים ונוער

המרכז לבריאות הנפש של המרכז הרפואי 'מעיני הישועה' (מרבה דעת) אירח היום כינוס מקצועי של מנהלי התוכנית הלאומית 360 לילדים ונוער מכ- 30 רשויות במחוז ת"א והמרכז. 'מעייני הישועה' מקיים ממשקים בתוכניות מגוונות עם התוכנית הלאומית ובמהלך היום נדונו התוכניות התקציביות לקראת שנת 2017 לצד הרצאות מיוחדות... קרא עוד >

במעמד חגיגי ורב רושם נחנך בנין המרכז הרפואי לבריאות הנפש במרכז הרפואי מעיני הישועה

המרכז הרפואי הראשון בעולם שנבנה והותאם במיוחד לצרכי הקהילה הדתית והחרדית במעמד נרגש ורב רושם נחנך המרכז הרפואי לבריאות הנפש שע"י המרכז הרפואי מעיני הישועה – המרכז הרפואי הראשון בעולם שנבנה והותאם במיוחד לצרכי הקהילה הדתית והחרדית. בבנין קומות אשפוז נפרדות לגברים, נשים, ילדים. המרכז הרפואי... קרא עוד >

חזור למעלה