Skip to Content

הנחיות שעת חירום למבקרי המרכז הרפואי

על מנת לצמצם את סכנת החשיפה, אנו חייבים למנוע באופן מלא ביקורי קרובים במחלקות ולצמצם מלווים במיון. בהוראת משה"ב, אנו מצמצמים מאד את הפעילות האמבולטורית במרפאות ובמכונים.

קורונה הנחיות בית החולים

מחלקות בית החולים עושות מאמץ לתת טיפול מלא ובטוח לכלל המאושפזים.  

על מנת לצמצם את סכנת החשיפה, אנו חייבים למנוע באופן מלא ביקורי קרובים במחלקות ולצמצם מלווים במיון.
- שלמה רוטשילד,מנכל בית החולים

בטיחות החולים והצוות, בראש מעייננו ונקבעו נהלים מחמירים הנשמרים בקפדנות רבה.

על מנת לצמצם את סכנת החשיפה, אנו חייבים למנוע באופן מלא ביקורי קרובים במחלקות ולצמצם מלווים במיון.

בהוראת משה"ב, אנו מצמצמים מאד את הפעילות האמבולטורית במרפאות ובמכונים. 23.03.2020 והחל מיום א' כ"ו באדר תש"פ, יתקבלו לפעילות האמבולטורית מקרים דחופים בלבד, באמצעות היחידה לזימון תורים 03-5771188 | בטלפון : 08:00-13:30 שתפעל בשעות.

כולנו, במאמץ משותף, נעמוד במשימה ונצלח את הסערה. בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

הנהלת המרכז הרפואי מעיני הישועה

 

 

חדשות מרכז נוספות

מגדל לפרוסקופיה גניקולוגית חדיש נרכש ל'מעייני הישועה'

השיח היום בעולם הרפואה באזור גוש דן בקרב רופאים המטפלים בגידולים סרטניים עוסק במכשיר החדיש שרכשו ב'מעייני הישועה' * איך יכול המכשור, שהוא הראשון מסוגו בבתי החולים באזור המרכז לסייע בניתוחים מהירים ויעילים יותר? כל הפרטים קרא עוד >

מוקד סיוע להשגת התחייבויות – 'טופס 17' יסייע לציבור במימוש זכויותיו הרפואיות

שירות ציבורי קהילתי ב'מעיני הישועה' הורחב לתועלת המטופלים: מוקד סיוע להשגת התחייבויות – 'טופס 17' יסייע לציבור במימוש זכויותיו הרפואיות "השירות הורחב לאחר שהתברר כי אנשים רבים מאבדים את זכויותיהם בשל העדר מידע על זכותם הרפואית לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי" קרא עוד >

חזור למעלה