Skip to Content

מאמרים רפואיים מאת ד”ר בונצל מיכאל

צינתור דו חדרי

מקלפים את הסטיגמה – לדבר ולטפל בבריאות הנפש

מטרת האשפוז היא לאפשר למטופלים לחיות חיים סדירים עם התמודדות נכונה שתאפשר להם לתפקד בחיים, למרות שהם סובלים ממחלה שקיימת אצלם כל הזמן. הם ימשיכו להתמודד במשך כל החיים, אך אנו נותנים להם כלים להתמודדות - על המחלקה החדשה לאשפוז יום פסיכיאטרי.

מקלפים את הסטיגמה – לדבר ולטפל בבריאות הנפש - קרא עוד >
חזור למעלה