Skip to Content

מאמרים רפואיים מאת ד”ר הנרי שוורץ

צינתור דו חדרי

דיאליזה- הפרעות בתפקודי הכליות

למי מיועד הטיפול בדיאליזה ? כ-10% מהאוכלוסיה המבוגרת בישראל סובלת מהפרעה כלשהיא בתפקוד הכליה. באחוז קטן הפרעות אלו מתפתחות עד לכשל בתפקוד הכליה . בכל שנה מגיעים כ-1400 חולים לכדי אי ספיקת כליות סופנית , - וזקוקים לטיפול בדיאליזה. בארץ מטופלים כ-7,000 חולים בדיאליזה, מחציתם בגלל סוכרת וכ-25% בגלל ...

דיאליזה- הפרעות בתפקודי הכליות - קרא עוד >
חזור למעלה