Skip to Content

שאלות ותשובות

בנושאי ריאות

צינתור דו חדרי

חיסון שפעת ושעלת – האם מותר להתחסן לשניהם?

אני בשבוע 34. עדיין לא התחסנתי לשפעת, ואני צריכה גם להתחסן לשעלת. האם מותר להתחסן לשניהם באותו יום והאם זה לא יחמיר תופעות לוואי? תודה.

חיסון שפעת ושעלת – האם מותר להתחסן לשניהם? - ד”ר שני בוקובזה משיב>
חזור למעלה