Skip to Content

שאלות ותשובות

בנושאי הלכות שבת בבית החולים

צינתור דו חדרי

מים חמים בשבת בכלי שני – שאל את הרב

לכבוד הרה"ג יוסף הופנר שליט"א, באתר בית החולים (בדף: https://www.mymc.co.il/article/the-rav-office-a-response-to-your-medical-halachic-questions), מופיע שבשבת מערכת המים החמים במעיני הישועה פועלת בצורה של כלי שני. א. האם אפשרי לדעת באיזו שיטה משתמשים כדי שהבישול ייחשב ככלי שני? ב. הבנתי שיש מקומות שמשתמשים בפתרון אחר - שהחימום יהיה תמיד לפחות משיעור יד סולדת בו, האם במעייני הישועה מוסיפים את התנאי הזה? יישר כח על פועלכם במשך כל השנה.

מים חמים בשבת בכלי שני – שאל את הרב - הרב יוסף הופנר משיב>
חזור למעלה