Skip to Content

המרכז לבריאות הנפש – מהפכה של ממש

"מרכז בריאות הנפש החדש בבני ברק הינו צורך חיוני ומהווה מהפכה של ממש. אנו חבים תודה גדולה למעיני הישועה אשר עשו דבר גדול מאוד, מהפכה של ממש. אין ספק שעתידו של המרכז הרפואי עוד לפניו".

חזור למעלה