Skip to Content

מעל לכל, התרשמתי מהנשמה והמסירות

בכל פעם שהייתי עובר בכביש גהה וראיתי את השלט של 'מעיני הישועה' כלל לא ידעתי במה מדובר. גיליתי מרכז רפואי מתקדם עם הצוות הרפואי והקדמה הטכנולוגית הטובים ביותר ומעל לכל – התרשמתי מהנשמה והמסירות, משילוב המקצועיות הגבוהה ביותר עם ערך קדושת החיים.

חזור למעלה