Skip to Content

מצאתי במעיני הישועה תרומה אדירה לציבור ולמדינת ישראל

מצאתי במעיני הישועה תרומה אדירה לציבור ולמדינת ישראל. יש לי סיפוק גדול לסייע לבית החולים מעיני הישועה לצמוח

חזור למעלה