Skip to Content

נחנך מכון MRI ע"ש רייזמן במרכז הרפואי מעיני הישועה

במעמד מכונן ונרגש בראשות גדולי ישראל ושר הבריאות הרב יעקב ליצמן: נחנך מכון MRI ע"ש רייזמן במרכז הרפואי מעיני הישועה – במעמד גדולי ישראל – ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א, כ"ק האדמ"ר ממודז'יץ שליט"א, ראש ישיבת חברון הגר"י חברוני שליט"א, שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, מנהלי קופות החולים וראשי מערכת הבריאות.

רגע היסטורי ומכונן בבני ברק: במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן ומנהלי קופות החולים וראשי מערכת הבריאות בישראל, נחגגה ברוב פאר והדר 'חנוכת מכון M.R.I ע"ש רייזמן' במרכז הרפואי מעיני הישועה. 

חנוכת מכון MRI - התורם ר' צבי רייזמן, שר הבריאות ומנכ"ל המרכז הרפואי מעיני הישועה

הסרת הלוט על ידי הנדיב הנכבד ר' צבי ונוות ביתו מרת בטי רייזמן ובני המשפחה שיחי' מלאס אנג'לס

המעמד נפתח בטקס נרגש במכון המפואר והמתקדם בהשתתפות הנדיב הנכבד ר' צבי ונוות ביתו מרת בטי רייזמן ובני המשפחה שיחי' מלאס אנג'לס. המעמד החל בקביעת המזוזות לחדרי המכון ע"י התורם הנדיב ר' צבי רייזמן ובני משפחתו, שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, ראשי ארגוני הבריאות בישראל – הרב אלימלך פירר יו"ר 'עזרה למרפא', הרב חנניה צ'ולק יו"ר 'עזר מציון' ורב המרכז הרפואי הרה"ג ברוך יוסף הופנר שליט"א.

לכבודם של התורמים התקיים מעמד הסרת הלוט בידי הנדיבים לבית רייזמן שיחיו ושר הבריאות הרב ליצמן ובהשתתפותם של מנהלי המחלקות במרכז הרפואי.

לאחר מכן התקיים מעמד 'קבלת פנים' לתורם ומשפחתו בהשתתפות אורחים מהארץ ומחו"ל ובראשם מרנן גדולי ישראל ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א, כ"ק האדמ"ר ממודז'יץ שליט"א, ראש ישיבת חברון הגר"י חברוני שליט"א, שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, נשיא ומייסד המרכז הרפואי ד"ר משה רוטשילד, מנהלי קופות החולים וראשי ארגוני ומערכת הבריאות בישראל.

את המעמד פתח והנחה מנכ"ל המרכז הרפואי שלמה רוטשילד שהציג את האורחים החשובים אשר חונכים כיום מכון MRI בעיר ב"ב המונה כמעט 200,000 נפש, ואשר עד כה היתה חסרה דבר נחוץ זה, ה"ה: שר הבריאות הרב ליצמן והנדיב הרב צבי רייזמן ובני משפחתו.

המרכז הרפואי 'מעיני הישועה'  משלב בתוכו גם רפואה ומזור לחולי ישראל וגם מחזיק תורה היות ושוכנים בו לומדי תורה תלמידי חכמים מופלגים דבר יום ביומו

התורם הנגיד הרב רייזמן הינו פורץ דרך וראש וראשון בהרמת תרומות גדולות לצרכי הרבים והנה גם כאן תרומתו יש בה כדי להציל נפשות בכל יום בכל שעה ושעה 
- הרב דר משה רוטשילד,

המנכ"ל הביא מדבריו של חבר ועד ההלכה של המרכז הרפואי – מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, במענה לשאלת נדיב אך בשבוע שעבר, בדיני הקדימות בצדקה, הראה באצבעו מתוך השו"ע כי בוודאי דין הקדימות הוא למרכז הרפואי 'מעיני הישועה' אשר משלב בתוכו גם רפואה ומזור לחולי ישראל וגם מחזיק תורה היות ושוכנים בו לומדי תורה תלמידי חכמים מופלגים דבר יום ביומו. עוד הוסיף כי בשנים האחרונות 'מעיני הישועה' כמעט ושילש את היקף פעילותו במכלול תחומי הרפואה הקיימים והחדשים שפותחו בו לטובת הקהילה.

כן הזכיר את העובדה כי "מעיני הישועה הינו בית החולים הקהילתי היחיד בישראל המפתח שירותי בריאות לפי צרכי הציבור, כדוגמא לכך ניתן להצביע את המרכז לבריאות הנפש הכולל מחלקות אשפוז, מרפאות, טיפול יום, שהוקם ונפתח כצורך ציבורי שיש בו כדי להציל משפחות רבות שזעקתם עלתה עד לב השמים.

דברי ברכה ואגדה נשא ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א, אשר ציין לשבח את התורם ר' צבי רייזמן שליט"א שזכה וזוכה שתורה וגדולה ישמשו אצלו יחד והינו יחיד בדורו בהחזקת לומדי תורה ומתן סיוע רפואי להמוני עמך בית ישראל כדוגמת תרומה זו למעיני הישועה שיש בו כדי להציל נפשות רבות.

חנוכת מכון MRI - התורם ר' צבי רייזמן, שר הבריאות ומנכ"ל המרכז הרפואי מעיני הישועה
 
התורם ר' צבי רייזמן, שר הבריאות ומנכ"ל המרכז הרפואי מעיני הישועה
מכון MRI - מכשיר מציל חיים. הנגיד ר' צבי רייזמן עם המכשיר שתרם לטובת תושבי בני ברק והסביבה.
 

מכשיר מציל חיים. הנגיד ר' צבי רייזמן עם המכשיר שתרם לטובת תושבי בני ברק והסביבה.

מכון MRI - יו"ר הדירקטוריון רו"ח משה ליאון מעניק לנגיד תצלום קביעת מזוזה במכון ע"י מרן הגראי"ל שטיינמן.
 
יו"ר הדירקטוריון רו"ח משה ליאון מעניק לנגיד תצלום קביעת מזוזה במכון ע"י מרן הגראי"ל שטיינמן
מכון MRI - הנגיד ר' צבי רייזמן עם כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א.
 
הנגיד ר' צבי רייזמן עם כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א
מכון MRI - הרב רייזמן עם שר הבריאות וראש ישיבת חברון הגר"י חברוני שליט"א
 
הרב רייזמן עם שר הבריאות וראש ישיבת חברון הגר"י חברוני שליט"א
מכון MRI - יו"ר אגודת ידידי מעיני הישועה ויו"ר בית ההשקעות 'פסגות' ד"ר אהוד שפירא מקריא את מכתבו המיוכד של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.
 
יו"ר אגודת ידידי מעיני הישועה ויו"ר בית ההשקעות 'פסגות' ד"ר אהוד שפירא מקריא את מכתבו המיוכד של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.
מכון MRI - שולחן הכבוד במעמד קבלת חנוכת הבית למכון MRI ע"ש רייזמן
 
שולחן הכבוד במעמד קבלת חנוכת הבית למכון MRI ע"ש רייזמן

משא קודש נשא כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א, אודות חשיבות התרומה וגדלות אישיותו האדיבה של התורם הנודע כאחד מגדולי העושים והפועלים למען עם ישראל בדורנו עם בעשיית חסד ועם בהחזקת תורה והוא עצמו תלמיד חכם, סייעתא דשמיא היא שעמדה לו לזכות להתחבר ולתרום למקום זה.

שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן הודה לתורם ולהנהלת מעיני הישועה על הצלחת הקמת המכון שאושר ובחלקו תוקצב על ידי משרד הבריאות. הוא שיתף את הציבור כי לאחר שניתנה ההבטחה של התורם לשאת את תרומתו להקמת המכון ורכישת המכשיר כעבור יומיים כבר הוצג בפניו האישור הנדרש להפעלתו. השר הזכיר כי כאשר נכנס לתפקידו במשרד הבריאות היו בישראל 24 מכשירי MRI וכיום אודות למדיניותו והשתתפות משרד הבריאות כבר יש 46 מכשירי MRI ובקרוב יושלם שילוב  מכשירי MRI בכלל בתי החולים ובכל רחבי הארץ יהיה את המכשיר מציל החיים.

עוד ביקש הרב ליצמן להזכיר כי בית חולים קהילתי מעיני הישועה נענה לאתגרים שבתי חולים אחרים לא נענו וציין את הבנין למרכז בריאות הנפש שנפתח באחרונה. הוא ציין לשבח את פעילות המחלקה לאשפוז גברים שנפתחה ופועלת לצד מרפאות וטיפול יום וקרא למהר ולפתוח את המחלקות אשפוז לנשים וילדים.

נשיא ומייסד המרכז הרפואי, הד"ר משה רוטשילד החזיק אף הוא טובה לתורם הנגיד בהיותו פורץ דרך וראש וראשון בהרמת תרומות גדולות לצרכי הרבים והנה גם כאן תרומתו יש בה כדי להציל נפשות בכל יום בכל שעה ושעה.

הרב רייזמן אשר זכה וחיבר ספרים חשובים וחיוניים כדוגמת "רץ כצבי" ועוד אחרים, שגדולי הפוסקים מעיינים בהם לצרכי הלכה ומעשה בענייני רפואה והלכה, זכה ועיקר חיבוריו הם אותם פעולות שהקים אשר יש בהם כדי להחיות עם רב
- הרב דר משה רוטשילד,

בדבריו אמר כי ישנם גדולי ישראל רבים ובהם לדוגמא מייסד וראש ישיבת פוניבז' הגרי"ש כהנמן זצוק"ל, שלא חיברו ספרים רבים למרות היותם גאונים אשר כל רז לא אניס לי וכל שערי התורה וההוראה היו פתוחים לפניהם. הוא העיד כי שמע מהרב מפוניבז' זצוק"ל שחיבוריו הם הם הצלת הנפשות ובנייני הפאר שהקים ויסד ושתל בהם רבבות תלמידים ותלמידי תלמידים.

"גם הרב רייזמן אשר זכה וחיבר ספרים חשובים וחיוניים כדוגמת "רץ כצבי" ועוד אחרים, שגדולי הפוסקים מעיינים בהם לצרכי הלכה ומעשה בענייני רפואה והלכה, זכה ועיקר חיבוריו הם אותם פעולות שהקים אשר יש בהם כדי להחיות עם רב", קרא עליו ד"ר רוטשילד.

מנהל מערך הלב ומבכירי הקרדיולוגים המצנתרים בישראל ד"ר אורן אגרנט, נשא דברים בשם רופאי בית החולים, בהם הציג את חיוניותו הרפואית של מכשיר MRI ואמר כי "כשם שבית חולים ללא יחידת צנתורים וטיפול נמרץ לב אינו יכול לתת מענה נכון לציבור, כך בדיוק בנוגע לבית רפואה ללא MRI ועל כך מגיע לר' צבי רייזמן תודה וברכה".

דברי ברכה מרגשים על ידי התורם הרב צבי רייזמן

אחר זאת נשא דברי ברכה מרגשים התורם ר' צבי רייזמן שסיפר עד כמה היתה חשובה לו התרומה של מכשיר ה-MRI לעיר בני ברק, 'היא העיר הגדולה להשם ולעמו', הרי לא יעלה על הדעת שעיר שיש בה מאות אלפי נפשות לא יהיה בה מכשיר MRI שיתן מענה רפואי מציל חיים. הוא סיפר כי ראה מקרוב כיצד לאחר השתדלויות רבות הצליח לקבל תור לבן משפחתו בשעה 04:00 לפנות בוקר במכון בבית חולים אחר וגם זאת לאחר המתנה של חודשיים.

בדבריו שיתף את המשתתפים בתחושותיו בימים ההם בעת כיתת רגליו ד"ר רוטשילד בעולם כולו לטובת הקמת בית הרפואה והוא ראה אותו "כבעל החלומות והוזה הזיות". ולאחר שקם בית החולים והיה לעובדה מוגמרת החל ד"ר רוטשילד לדבר על "חלום חדש" הקמת בית חולים פסיכיאטרי לבריאות הנפש, "וגם אז הסתכלתי עליו כבעל חלומות שמנסה את כוחו פעם שניה. אך גם החלום הזה קם והיה למציאות". בסיום דבריו הודה לנציגי מעיני הישועה שהגיעו למעונו בלוס אנג'לס כדי לזכותו בתרומה החשובה – הרב גרשון לידר יו"ר ועד הנאמנים ומר חיים פכלר מנהל המחלקה לפיתוח משאבים.

מנכ"ל בית החולים שלמה רוטשילד סיפר כי נכנס במוצ"ש למעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א וכתשובה לדרישה בשלומו השיב לו מרן: "אני מודה לקב"ה שנותן לי חיים בכדי שאוכל לעובדו". ובזה הזמין את יו"ר דירקטוריון מעיני הישועה רו"ח משה ליאון להעניק לנדיב הרב רייזמן תמונת הוקרה מפוארת בה נראה מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א (לרפו"ש) במעמד קביעת המזוזה הראשונה למכון MRI לפני מספר חודשים.

יו"ר אגודת הידידים ויו"ר בית ההשקעות 'פסגות' ד"ר אהוד שפירא העניק לתורם תמונה אומנותית של מעיני הישועה בשילוב מכתבו הנדיר בכתב יד של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

יו"ר הדירקטוריון רו"ח משה ליאון מעניק לנגיד תצלום קביעת מזוזה במכון ע"י מרן הגראי"ל שטיינמן.

במעמד השתתפו עוד: הרב שמעון רגובי – עזר מציון; הרב יצחק שטרן – רפואה וחיים; מנכ"ל קופ"ח מאוחדת מר זאב וורמברנד; המשנה למנכ"ל ד"ר דוד מורל; מנהל המחוז מר אלישע הוסמן וסגנו הרב משה כהן; את מכבי שירותי בריאות ייצגה מנהלת מחוז המרכז הגב' דבורה חסיד ומנהל מרחב בני ברק מר אלי עובדיה; מנהל אגודת הידידים מר צבי וילדר; מר בנצי סאו – חבר אגודת הידידים, ועוד שורה ארוכה של מנהלי וראשי מוסדות וארגוני בריאות.

חדשות מרכז נוספות

נפתח מרפאת פוטותרפיה במרכז הרפואי מעייני הישועה

רשת מרפאות העור מדיקל פוטותרפיה פתחה סניף נוסף במרכז הרפואי מעייני הישועה – בית החולים המוביל בציבור החרדי, כעת מוביל גם ברפואת העור והלקוחות יוכלו ליהנות מהשירות ומטיפולי פוטותרפיה ברמה הגבוהה ביותר קרא עוד >

שר הבריאות הנכנס יולי אדלשטיין בביקור פותח במרכז הרפואי מעיני הישועה

ביקור פורץ דרך: כשהוא מלווה ביו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני, סגן שר הבריאות ח"כ יואב קיש, והסגל הניהולי הבכיר של משרד הבריאות, בחר שר הבריאות הנכנס מר יולי יואל אדלשטיין לפתוח את ביקורו דווקא בבית החולים הקהילתי - המרכז הרפואי מעיני הישועה. קרא עוד >

חזור למעלה