Skip to Content

מוקד סיוע להשגת התחייבויות – 'טופס 17' יסייע לציבור במימוש זכויותיו הרפואיות

מנכ"ל המרכז הרפואי מעיני הישועה: "השירות הורחב לאחר שהתברר כי אנשים רבים מאבדים את זכויותיהם בשל העדר מידע על זכותם הרפואית לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי"

מוקד סיוע להשגת טופס 17

המרכז הרפואי מעיני הישועה הינו מרכז רפואי ציבורי בעל הסכמים עם כל קופות החולים הנותן שירות רפואי לחברי כל קופות החולים מכל רחבי הארץ. הטיפול ניתן בהצגת התחייבות – טופס 17 וללא תשלום נוסף.

המרכז הרפואי מעיני הישועה הכריז על הרחבת מוקד סיוע ציבורי קהילתי, להשגת התחייבות – טופס 17, לחברי כל קופות החולים. תפקידו של המוקד לסייע בידי הציבור לממש את זכויותיו הרפואיות להן הוא זכאי מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

ביקשתם טופס 17 עבוד שירות רפואי הניתן ב"מעיני הישועה"  ובקשתכם נדחתה? פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם לממש את זכויותיכם – 03-5775473 tofes17@mhmc.co.il

המוקד מאויש בידי צוות מקצועי ומנוסה, הבקי בכל זכויות המטופלים ובהליכי הבירוקרטיה השונים, העומדים בפני מבקשים לעבור הליכים רפואיים בבתי החולים השונים. למוקד ניתן יהיה לפנות באמצעות טלפון, פקס ודואר אלקטרוני, כמו גם בהגעה פיזית למשרדי המוקד שבמרכז הרפואי מעיני הישועה.

שירות נפתח לאחר שהתברר כי אנשים רבים מאבדים את זכויותיהם בשל העדר מידע על זכותם הרפואית לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. כבית חולים קהילתי אנו רואים את עצמנו מחויבים לפתח כל העת שירותים נוספים שינגישו את הרפואה הציבורית לכלל האוכלוסייה.
- הרב שלמה רוטשילד,מנכל המרכז הרפואי

יצוין כי המרכז הרפואי מעיני הישועה הינו מרכז רפואי ציבורי בעל הסכמים עם כל קופות החולים הנותן שירות רפואי לחברי כל קופות החולים מכל רחבי הארץ. הטיפול ניתן בהצגת התחייבות – טופס 17 וללא תשלום נוסף.

מנכ"ל המרכז הרפואי 'מעיני הישועה' הרב שלמה רוטשילד אמר כי "השירות נפתח לאחר שהתברר כי אנשים רבים מאבדים את זכויותיהם בשל העדר מידע על זכותם הרפואית לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. כבית חולים קהילתי אנו רואים את עצמנו מחויבים לפתח כל העת שירותים נוספים שינגישו את הרפואה הציבורית לכלל האוכלוסייה".

במוקד החדש מציינים את לשון חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אשר מקנה למטופלים את הזכות לבחור את המקום המועדף עליהם או עבור ילדיהם לצורך קבלת טיפול רפואי: "חבר בקופת החולים זכאי לבחור נותן שירותים עבור עצמו ועבור ילדו הרשום בה מבין נותני השירותים של הקופה או מטעמה".

זכות זו עומדת לכל אזרח גם בעת הצורך לפנות לחדר מיון על דעת עצמו. במידה והמטופל אושפז התשלום עבור חדר מיון יהיה על חשבון קופת החולים. במקרה ולא אושפז ישנם גם מקרי פטור מתשלום. רשימת מקרי הפטור מופיעה בפרסומי משרד הבריאות ובמוקדי קופות החולים.

עוד אמרו כי "חשוב כי המבוטחים ידעו כי גם אם ניתנה לכם הפניה המיועדת לחדר מיון בבית חולים אחר ניתן לפנות עם הפניה זו לחדר מיון במרכז הרפואי 'מעיני הישועה'. כמו כן, על פי חוק, רשאי כל מטופל המפונה לבית החולים ע"י מד"א, לבחור את בית החולים אליו יפונה".

חדשות מרכז נוספות

הנחיות שעת חירום למבקרי המרכז הרפואי

על מנת לצמצם את סכנת החשיפה, אנו חייבים למנוע באופן מלא ביקורי קרובים במחלקות ולצמצם מלווים במיון.בהוראת משה"ב, אנו מצמצמים מאד את הפעילות האמבולטורית במרפאות ובמכונים. קרא עוד >

מגדל לפרוסקופיה גניקולוגית חדיש נרכש ל'מעייני הישועה'

השיח היום בעולם הרפואה באזור גוש דן בקרב רופאים המטפלים בגידולים סרטניים עוסק במכשיר החדיש שרכשו ב'מעייני הישועה' * איך יכול המכשור, שהוא הראשון מסוגו בבתי החולים באזור המרכז לסייע בניתוחים מהירים ויעילים יותר? כל הפרטים קרא עוד >

חזור למעלה