Skip to Content

כנס נשים באלעד

ד"ר לינדה הראל סגנית מנהל מחלקת נשים במרכז הרפואי מעיני הישועה על מערך היולדות המתחדש לפני מאות נשים בעיר אלעד

2016 דצמבר 22 / כ"ב כסלו ה' אלפים תשע"ז

כנס נשים לפני לידה

ד"ר לינדה הראל סגנית מנהל מחלקת נשים במרכז הרפואי מעיני הישועה על מערך היולדות המתחדש לפני מאות נשים בעיר אלעד

11:45 דקות
מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה