Skip to Content

מחלת נפש, האם הטיפול התרופתי הוא לעולם ?

טיפול נפשי אישי מקצועי ברמה הגבוה ביותר עם רופאים מאותה הקהילה מאותו בית הכנסת, מעלה את אחוזי הטיפול לאין ערוך

2017 ינואר 4 / ו' טבת ה' אלפים תשע"ז

מחלת נפש - האם הטיפול התרופתי לעולם ?

ד"ר מיכאל בונצל מנהל המחלקה לבריאות הנפש המרכז הרפואי מעיני הישועה

00:02:50 דקות
מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה