Skip to Content

אחוז הניתוחים הקיסריים הנמוך בארץ !

פרופ' יוסי לסינג בראיון על אגף נשים ויולדות מהמתקדמים בארץ

2017 ינואר 23 / כ"ה טבת ה' אלפים תשע"ז

מובילים באחוז הניתוחים הקיסריים הנמוך בארץ

ניתוחים קיסריים, פרופ' יוסי לסינג בראיון על אגף נשים וגניקולוגיה.

00:02:00 דקות
מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה