Skip to Content

סרטן השד – סימנים

בדיקת הממוגרפיה, כמו כל בדיקה רפואית אחרת, עשויה בשיעור קטן מאד של המקרים להיות תקינה בנשים שיש להן סרטן בשד. בנשים מעל גיל 50, צפויה הבדיקה לגלות מעל90% מהמקרים הקיימים.

2016 דצמבר 11 / י"א כסלו ה' אלפים תשע"ז

מהם הסימנים לסרטן השד?

ב-90 אחוז מן המקרים הסימן הראשון לסרטן הוא מישוש גוש בשד, אולם ישנם סימנים אחרים אליהם יש לשים לב. יש לחפש אחר שינויים במבנה השד, ובמיוחד אחר גושים, או תופעות אחרות, שלא הורגשו או נראו קודם לכן-

בשד

 • שינוי בצורה או בגודל
 • ורידים מורחבים או בולטים
 • גוש
 • שקע או בליטה בעור
 • גירוד עקשני שאינו חולף
 • אי נוחות או כאבים

בפטמה

 • הפרשה דמית או שקופה
 • פריחה על הפטמה או מסביב לה
 • פטמה ששקעה פנימה לאחרונה
 • גוש

בזרוע

 • נפיחות בזרוע העליונה
 • נפיחות בבית-השחי (תופעה שאינה סימן שכיח).

כ-70% מהגידולים של סרטן השד מופיעים בחלק החיצוני העליון של השד, הכולל גם את אזור בית השחי, אך כמובן יש לבדוק ביסודיות את כל אזור השד.

אם אחד או יותר מסימנים אלה קיימים (גם אם נעשתה לאחרונה בדיקת ממוגרפיה שהייתה תקינה) פני מיד לרופא המטפל לצורך קבלת הממצאים. רוב הסימפטומים האלו יימצאו לאחר בירור כלא קשורים לסרטן, אולם חשוב שלא להתעלם מהם מאחר ובמקרים מסוימים הם יכולים להיות סימנים לנוכחות סרטן.
בדיקת הממוגרפיה, כמו כל בדיקה רפואית אחרת, עשויה בשיעור קטן מאד של המקרים להיות תקינה בנשים שיש להן סרטן בשד. בנשים מעל גיל 50, צפויה הבדיקה לגלות מעל90% מהמקרים הקיימים.
בדיקת US של השד

בדיקת אולטרסאונד של השדים משמשת כיום כבדיקה משלימה לבדיקת הממוגרפיה.
האינדיקציות לבדיקת אולטרסאונד של השד הן:

 1. ברור גוש שנראה בבדיקת ממוגרפיה – האם מדובר בגוש ציסטי או סולידי.
 2. ברור גוש נמוש בנוכחות בדיקת ממוגרפיה שלא הדגימה ממצא.
 3. בדיקת הבחירה בנשים צעירות מגיל 30 , בנשים בהריון ובנשים מניקות המופיעות עם גוש בשד (בחלק מנשים אלו תושלם הבדיקה עם צילום ממוגרפיה).
 4. בדיקה משלימה בנשים עם מבנה שד צפוף (סמיך) בממוגרפיה .
 5. דיקה משלימה לבדיקת ממוגרפיה בנשים בסכון לפתח סרטן שד , כגון ספור משפחתי או נשאיות

של הגנים BRCA1/2.

כיום, אולטרסאונד של השד אינו משמש כבדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן השד, כיוון שהבדיקה תלויה מאד במבצע ודורשת התמקצעות בהדמית השד באולטרסאונד.

כל אשה שעוברת בדיקת ממוגרפיה, במידה ויש צורך בבדיקת אולטרסאונד, הבדיקה תעשה על ידי רופאות היחידה והתשובה תינתן בסיום בדיקת ה-U.S.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ומתן מידע נוסף בטל' 03-5770502.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה