Skip to Content

איזון סוכרת – כיצד והאם זה אפשרי ?

הערנות לצורך באיזון מוקפד של רמות הסוכר יחד עם איזון לחץ הדם ורמות שומני הדם קרוב ככל האפשר לערכים תקינים תורמת לבריאות ולתוחלת החיים של החולים.

2016 נובמבר 23 / כ"ב חשון ה' אלפים תשע"ז

אף שרק כ – 8% מבין האוכלוסיה שמעל לגיל 20 סובלים מסכרת הרי מבין המאושפזים במחלקות פנימיות כ – 25% הם סכרתיים.
המחלה וסיבוכיה מביאים אנשים רבים לאשפוז בעקר על רקע מחלות לב, כלי דם וכמובן גם מסיבות אחרות. במקרים מסויימים, מתגלה סכרת תוך כדי אשפוז כאשר החולה כלל לא ידע על כך.
אחת מאבני היסוד של הטיפול בחולה סכרת תוך כדי אשפוז היא איזון רמת הסוכר בדם. איזון טוב ברמות הקרובות לערכים תקינים, מאפשר איכות חיים טובה ומסייע למניעת סיבוכים.

לחולה המתאשפז במחלקה נלקחת מיד דגימת דם לבדיקות שונות ביניהן סוכר בדם ובדיקה מיוחדת הנקראת "המוגלובין מסוכר"glycated hemoglobin  או בקיצור HbA1c. בדיקה זו מראה את אחוז הכדוריות האדומות אליהן מחוברת מולקולה של גלוקוז (סוכר הדם) שיעור זה נמצא ביחס ישר לרמה הממוצעת של הסוכר בשלושת החדשים שקדמו לבדיקה. הסיבה לתופעה זו שהיא חריגה מאד בנוף בדיקות המעבדה היא כפולה. ראשית, אורך חיי כדורית דם אדומה היא כשלושה חודשים, ושנית הקשר בין הסוכר לחלבון שבתוך הכדורית יציב ואינו מתפרק.
לכן, משהתרחש הקשר, הכדורית נותרת עם זנב הסוכר בתוכה עד להתפרקותה.
כאמור, שיעור הכדוריות הקשורות לסוכר משקף את הרמה הממוצעת של הסוכר לכן, ניתן ללמוד מבדיקה זו לא רק על יום האשפוז (או ליתר דיוק על רגע לקיחת הדם לבדיקה) אלא על מצבו הכללי של החולה מבחינה זו.
הערכים התקינים באנשים ללא סכרת הם 2-5%, בחולה סכרת המאוזן טוב הערך הוא 6-7%, ובכל שהוא גבוה יותר, סימן הוא שהחולה אינו מאוזן.
לאחר שנקבע מצבו הבסיסי של החולה, צוות הרופאים מחליט אם יש צורך בשינוי הטיפול שהחולה מקבל. לעיתים תינתן תוספת טיפול פומי (דרך הפה ) או אף זריקות אינסולין תוך כדי האשפוז ובעת שחרורו יוחזר לחולה הטיפול שקיבל קודם. אולם, אם הבדיקות בעת קבלתו, בעיקר HbA1c גבוה, מצביעות על איזון לקוי יתוכנן עבורו טיפול שונה מזה שקיבל לפני האשפוז ותכתב המלצה מתאימה בסיכום המחלה.
האפשרות לבדוק HbA1c בעת הקבלה לאשפוז מתאפשרת בעזרת סיוע של חברת התרופות MSD אשר באדיבותה העמידה לרשות המחלקה מכשיר ואת החומרים הדרושים לבדיקה זו. בדרך כלל הבדיקה מתבצעת במעבדה ונדרשים יומיים לקבלת תשובה. בדיקה ותשובה מידית עלותם גבוהה, אך הם מסייעים לרופאי המחלקה לגבש מדיניות טיפול לחולה מיד לאחר בואו ומותירים זמן מספיק במשך האשפוז על מנת לראות לפחות מקצת ההשפעה על השינוי בטיפול וכך להקל על הרופא אשר יטפל בחולה לאחר שחרורו מבית החולים.
הערנות לצורך באיזון מוקפד של רמות הסוכר יחד עם איזון לחץ הדם ורמות שומני הדם קרוב ככל האפשר לערכים תקינים תורמת לבריאות ולתוחלת החיים של החולים.
פרט לשינויים קיצוניים, החולה אינו חש בסטיות לכוון מעלה בכל שלושת התחומים ולכן נדרשות בדיקות תכופות ומסודרות של סוכר הדם, בדיקות שבועיות של לחץ הדם ולפחות אחת לשנה בדיקת שומני הדם על מנת להתאים את הטיפול לשינויים המתרחשים מעת לעת בגופנו.

 

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה