Skip to Content

אקו לב עובר –

אקו-לב עוברי מפורט אינו מהווה בדיקה שיגרתית בכל הריון, אלא הוא נעשה רק במקרים של סיכון גבוה למום לב

2016 נובמבר 22 / כ"א חשון ה' אלפים תשע"ז

מומי הלב הם המומים השכיחים ביותר אצל תינוקות. השכיחות היא של 10008 לידות. עקב ההבדלים הגדולים בסוגי מומי הלב ; החל מהקלים ביותר ועד הקשים ביותר שגורמים למוות, בדיקת לב העובר חשובה כחלק מסקירת מערכות, שנערכת בין השבוע החמישה-עשר לשבוע הארבעים של ההריון.

בדיקה זו מכונה ע"י ה-American College of Obstetricians and Gynecologists וה-American Institute of Ultrasound in Medicine וה-American College of Radiology בדיקת ההערכה שיגרתית של הלב שנעשית באמצעות אולטראסאונד.

אקו-לב עוברי מפורט אינו מהווה בדיקה שיגרתית בכל הריון, אלא הוא נעשה רק במקרים של סיכון גבוה למום לב. לכן האקו-לב מומלץ במיקרים הבאים :

סיפור משפחתי של מומי לב.
הפרעות קצב –לב של העובר.
מום שהתגלה בבדיקת האקו [סריקת מערכות] השיגרתית.
מום באיבר ראשי.
סכרת.
נשים שהיו תחת השפעה תרופתית, בתחילת ההריון [תרופות ידועות כגורמי סיכון למומי לב].
בדיקת מי שפיר לא תקינה.

במיקרים האלו בדיקת אקו-לב עוברי יכולה להעשות כבר מהשבוע השמונה-עשר להריון, ולפי הצורך ניתן לחזור עליה.
האקו-לב עוברי מאפשר זיהוי :

  • מומי לב.
  • הפרעות קצב הלב.
  • הפרעות תיפקוד הלב.

צריך לציין שלבדיקה הנ"ל יש הגבלות, וגם עם נעשתה הבדיקה במיטבה לא תמיד ניתן יהיה לזהות את המומים, במקרים אלה מדובר אך ורק במומים קלים שבאים לידי ביטוי אחרי הלידה.

משמעות התוצאות :

במקרה שהתגלה מום לב יש הצדקה להרחיב את הבירור, על מנת לחפש האם קיימים מומים אחרים. במקרה של הפרעות קצב יש אפשרות לטפל בעובר בעזרת טיפול תרופתי שניתן לאם. במקרה של זיהוי מומי לב קשים יתאפשר שיקול דעת להמשך טיפול, וללידה במחלקה מתאימה.

כיום במדינות רבות השימוש בסריקת מערכות נעשה כדי לתת הצדקה להפלות למרות שההפלות ברובן נעשות מסיבות חברתיות ולא רפואיות. אחד מיתרונות של האקו-לב עוברי שנעשה בקבוצות הסיכון הוא לתת טיפול כבר במשך ההריון במקרים של הפרעות קצב, או במקרים של מומי לב ;לאפשר לידה בתנאים מיטיבים עם התינוק , כדי למנוע עד כמה שאפשר תמותה ותחלואה.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה