Skip to Content

אי ספיקת לב

2017 אוגוסט 9 / י"ז אב ה' אלפים תשע"ז

אי ספיקת לב מהווה את הסיבה השכיחה ביותר לאשפוזים חוזרים של חולי לב בבתי החולים, והתקפי לב  הם הסיבה העיקרית לתחלואה ותמותה במחלות לב בעולם המערבי.  ממה נובעות המחלות האלו? לפניכם מילון מושגים מתומצת.

 

מחלת לב כלילית (איסכמית) הינה מחלה המאופיינת בהפחתת אספקת הדם לשריר הלב, כלומר חוסר התאמה בין הביקוש של הלב לחמצן לעומת ההיצע של הדם הזורם ללב. הוא נובעת מהצרויות בעורקים הכליליים המזינים את שריר הלב, על רקע תהליך טרשתי בעורקים, הגורם להתפתחות ההצרויות הללו. התהליך מתחיל בתוך הדופן של העורקים ובהדרגה מתבלט לתוך החלל וגורם להפרעה בזרימה.

 לטיפול מהיר ככל האפשר באוטם שריר הלב קיימת חשיבות אדירה. הטיפול נעשה על ידי צנתור מיידי, ושחרור החסימה בעורק, באמצעות שאיבת הקריש (בחלק מהמקרים) והרחבת האזור באמצעות תומך (סטנט)
- אורן אגרנט, מנהל אגף קרדיולוגיה

 

התוצאה יכולה לבוא לידי ביטוי בשני אופנים:

  • תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס) – זהו הביטוי הקליני הסימפטומטי (כלומר: תחושות החולה) של ההפרעה בזרימת הדם על רקע ההצרויות בעורקים.

הטפול בתעוקת חזה כולל :

  • אבחון – הנעשה באמצעות בדיקות מאמץ, בדיקת אקו, או צנתור.
  • מתן טיפול תרופתי.
  • הרחבת עורקים בצנתור (על ידי תומכים – סטנטים)
  • ביצוע ניתוח מעקפים
  • הרגלי תזונה ופעילות גופנית
  • טפול בגורמי הסיכון

 

  • הביטוי השני הוא אוטם שריר הלב, הידוע בכינויו העממי 'התקף לב' – והוא תוצר של סתימה פתאומית באחד העורקים הכליליים, שנוצרת לרוב על ידי קריש דם טרי, הנוצר על גבי רובד טרשתי בחלל העורק הכלילי.

מידת ההפרעה והקף הפגיעה בשריר הלב נקבעת בהתאם למיקום החסימה בעורק.

היווצרות חסימה מלאה של העורק והפסקה באספקת הדם לשריר הלב למשך 20-30 דקות, מספיקה כדי לגרום לנמק והרס של רקמת שריר, ולאוטם שריר הלב.

הנזק לא נעצר גם כאן: אוטם שריר הלב עלול להביא לתוצאות ארוכות טווח של אי ספיקת לב, או הפרעות קצב.

לטיפול מהיר ככל האפשר באוטם שריר הלב קיימת חשיבות אדירה. הטיפול נעשה על ידי צנתור מיידי, ושחרור החסימה בעורק, באמצעות שאיבת הקריש (בחלק מהמקרים) והרחבת האזור באמצעות תומך (סטנט).

לפיכך, כדי לא להגיע למצב מֵסַכן, קיימת חשיבות לעירנות ותגובה מיידים. זה כולל: 1. זיהוי מוקדם. 2. פינוי מוקדם על ידי נט"ן לחדר מיון. 3. הפנייה מהירה לחדר צנתורים ללא עיכובים מיותרים. 4. צנתור מהיר לאיתור הבעיה וטיפול בה.

הטיפול המהיר עשוי לעצור התהליך של נמק השריר (אוטם שריר הלב) ולהקטין על ידי כך את מימדי הנזק והקף הדלקת שתתפתח בעתיד. כפועל יוצא טיפול מהיר עשוי להקטין הסיכון לפתח הפרעות קצב ואי ספיקת הלב.

 

 

 

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה