Skip to Content

רפואה והלכה

השילוב בין רפואה מודרנית לשמירת ההלכה היהודית - המייצגת תורת חיים, נותן לצוות הרפואי כלים נכונים ולחולה את שלוות הנפש והאמונה שתביא להחלמתו המהירה.

2016 נובמבר 23 / כ"ב חשון ה' אלפים תשע"ז
כל המקיים נפש אחת… כאילו קיים עולם מלא 
- ,

במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' רואים בקדושת החיים ערך עליון. זאת תוך שמירה על ערכים של כבוד האדם, אנושיות ומסירות.  הנהלת המרכז הרפואי מלווה ע"י רבני 'וועד ההלכה' אשר מעורה בפעילות השוטפת של המרכז הרפואי.

בראש 'ועד ההלכה' עומד הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין שליט"א – חבר ועד ההלכה, שלפתחו מגיעות להכרעה מידי יום שאלות כבדות משקל בנושאי רפואה והלכה.

בפני רב ביה"ח הגאון הרב משה שאול קליין שליט"א ניצב מידי יום אתגר מקצועי-הלכתי, לתת מענה מיידי בשאלות של פקוח נפש והצלת חיים וכן לעמוד לרשות הצוות המקצועי ולשלב בין רפואה מודרנית בטכנולוגיה מתקדמת לבין שמירת הצביון ההלכתי.

העמידה לימין הצוות והמענה בכל עת, באמצעות הרב יוסף הופנר שליט"א, מאפשרים לצוות הרפואי של המרכז הרפואי לשרת במקצוענות ובאמונה את הבאים בשערי המרכז הרפואי עפ"י השקפת עולמם.
מידי שבוע מתקיים במרכז הרפואי מעיני הישועה, פורום מיוחד בראשות הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א, בו משתתפים רבנים, דיינים ופוסקים מכל גווני הקשת וכן רופאים בעלי שם מהשורה הראשונה. בפורום מלובנים סוגיות שונות בנושאי רפואה והלכה והוא מהווה אבן שואבת בנושא זה.
נושא האתיקה הרפואית וקדושת החיים מרוכז ע"י ד"ר מנחם חיים ברייר – סגן המנהל הרפואי – אשר מביא את השאלות של צוות בית החולים וכן שאלות מכל רחבי העולם אל שולחן הרבנים.
בזכות שיתוף הפעולה של הצוותים הרפואיים עם רבני 'ועד ההלכה' לובנו נושאים רבים אשר הביאו לפריצת דרך בנושאים שונים ומהותיים בתחומים רבים. כמו כן, מבוצעת פעילות הסברה ונמסרים שיעורים והרצאות בנושא רפואה והלכה לרופאים בכירים מכל רחבי הארץ, ע"י הרבנים המומחים לכך העוסקים בתחום.

השילוב בין רפואה מודרנית לשמירת ההלכה היהודית – המייצגת תורת חיים, נותן לצוות הרפואי כלים נכונים ולחולה את שלוות הנפש והאמונה שתביא להחלמתו המהירה.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה