Skip to Content

הנקה וחלב אם

2016 נובמבר 22 / כ"א חשון ה' אלפים תשע"ז

"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז" (תהילים ח' ג')

תפילה לאם המניקהפירוש רד"ק (ר' דוד בן יוסף קמחי): "מתחילת צאת העולל לאויר העולם ובמינקתו ניכרים נפלאות הבורא וחסדו על האדם. לפיכך אמר "יסדת" שהיסוד תחילת הבנין, כי היניקה היא תחילת ההכרה בחסד הבורא על האדם (שעשה לו הקב"ה נקב בשדיים כעין נקב מחט דקה. שאם היה יותר רחב יזרום החלב בלא מיץ ויבוא לתוך פיו יותר מן הצורך עד שיחנק בו. ועם יהיה יותר דק ממה שהוא יכבד המיץ על הילד ויכאיבו שפתיו. אלא הכל בשיעור).

לפיכך אמר: "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז" שיכול להכיר האדם כי הכל מכוון ומתוכנן מלמעלה, לא בטבע ובמקרה… ובאדם נתן הבורא בינה להכיר מעשה הבורא ולהודות ולשבחו על הכל."

על פי הצהרת האקדמיה לרפואת ילדים בארצות הברית AAP משנת- 2005:

"חלב אֵם הוא ייחודי למין האנושי, וכל תרכובות המזון לתינוקות (תמ"ל) שונות ממנו מהותית, מה שהופך את חלב האֵם לעדיף במובן ייחודי להזנת היילוד. "

משרד הבריאות בישראל ממליץ על הנקה וחלב אם כהזנה מיטבית לתינוקך. לכן אנו, במרכז הרפואי מעיני הישועה, תומכים ומדריכים את היולדות מתוך מטרה לסייע להנקה מוצלחת.

רכזת הנקה

גב' ארני בלר

יועצת הנקה מוסמכת IBCLC

בית חולים מעייני הישועה

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה