Skip to Content

הלכות שבת ליולדת

ברוכה הבאה ומזל טוב ! המרכז הרפואי מעיני הישועה מאחל לך שהות נעימה במהלך מנוחתך בשבת קודש בבית החולים, להלן הנחיות בעניין הלכות שבת לך היולדת היקרה

2016 נובמבר 22 / כ"א חשון ה' אלפים תשע"ז

הדלקת הנרות

 • יולדת בחדר הלידה לא תדליק נרות שבת מחשש סכנה (גזים רפואיים).
 • הבעל יכול להדליק בחדר ההמתנה ובלבד שיהנה מאור נרות שבת.
 • יולדת המאושפזת במחלקה, ואוכלת בחדר האוכל, מדליקה נרות שבת בברכה יחד עם כל היולדות בחדר האוכל 2 נרות (גם מי שקבלה על עצמה להדליק יותר נרות).הנרות יינתנו מביה"ח.כל אחת מברכת לעצמה (חוץ מיום כיפור).
 • יולדת האוכת בחדרה (ולא בחדר האוכל), לא תדליק נרות בחדרה מחשש סכנה (גזים רפואיים) ותסמוך על הדלקת נרות של הבעל בביתו.
 • אסור להדליק נרות אפילו על מנת להעבירם ע"י נכריה.
 • נהגו שיולדת מדליקה נרות שבת גם בשבת הראשונה שלאחר הלידה.

קידוש והבדלה

 • קידוש והבדלה נערכים בחדר האוכל, המקדש מוציא ידי חובה גם את היולדות הנמצאות בחדריהן, ואשר אינן יכולות להגיע לחדר האוכל.
 • בשבת בבוקר נערך קידוש בחדר האוכל.
 • כל יולדת שיוצאת בקידוש חייבת לאכול מיד לאחר מכן ואסור לקום או לקבל אורחים וכדו' לפני שאוכלים.
 • לחם משנה נמצא על כל שולחן.
 • אין לברך על העוגות קודם נטילת ידים וברכת המוציא, אלא ליטול ידים לסעודת שבת ולאכול העוגות בתוך הסעודה (משום ברכה שאינה צריכה).

שאר הלכות שבת

 • מותר להשתמש לכתחילה במים חמים בביה"ח, ומומלץ גם בשבת לעשות מקלחות.
 • המים מהמיחם מיועדים לשתייה ומותרים לכתחילה.
 • בכל מחלקה יש כתבניות ועוזרת שאינן יהודיות, וניתן לבקש מהן להדליק או לכבות את האור, להפעיל או לכבות את המזגן (חימום/ קירור), באם יש צורך בכך ליולדת.
 • לפי הוראות הרבנים שליט"א , אנו משתמשים במעליות אך ורק להובלת חולים וחולות, ומפעילן נכרי בליווי יהודי. מבקרים שאינם מסוגלים לעלות במדרגות בשבת, יבואו במוצש"ק.
 • מדידת חום מותרת, ואולם יש להשתמש במד חום רגיל. כל סוגי התרופות מותרים בשימוש ליולדת.
 • אין להשתמש בסבון מוצק, אלא בסבון נוזלי הנשפך כמים, וע"כ יש לערב את השמפו, או סבון שאיננו ממש נוזלי במים.
 • מריחת משחה ליולדת ולתינוק בשבת – אין למרוח ולהחליק, אלא להניחם בלא מירוח על המקום הנצרך, או לכסות עם בד כהה, כדי שהמשחה תתפשט. במקרים מיוחדים מותר למרוח ביד, ויש לעשות זאת בשינוי ע"י גב היד.
 • מותר לנקות ולחטא מקום ההנקה קודם ההנקה ובלבד שלא תשתמש בצמר גפן משום איסור סחיטה, אלא תשפוך המים או התרופה במקום, ולקנח במטלית יבשה.
 • באם יש צורך לשאוב את החלב בגלל דלקת, או הפסקה יזומה של ההנקה (עקב צהבת וכדו') קיימות שתי אפשרויות:
 • א) לשאוב את החלב ע"י משאבה ידנית, ולהניח בבית הקיבול של המשאבה, קודם השאיבה דבר פוגם כגון: סבון כלים וכד', כדי שהחלב יצא מכלל שימוש.
 • ב) לבקש מהנכרית להפעיל את המשאבה החשמלית, ולהצמיד את המשאבה לגופה לפני הפעלתה. גם במקרה זה יש להניח בבית הקיבול של המשאבה דבר פוגם כנ"ל קודם תחילת השאיבה. בגמר הפעולה , הנכרית תכבה את המשאבה.
 • באם יש צורך לשאוב חלב כדי להאכיל את התינוק – יש לשאול שאלת חכם.
 • יש לפתוח האריזות הסגורות לפני שבת, במידת הצורך אפשר להיעזר בנכרית לפתיחתן בשבת.
 • מערכת קריאת אחות מותרת לכתחילה במרכז הרפואי שלנו (וזאת בהתאם לסידורים טכניים שנעשו מראש).

הלכות ומידע בנושאים כלליים:

 • יולדת (כמו דין חולה) ע"פ פסק הרבנים, אינה צריכה להמתין 6 שעות בין אכילת בשר לחלב, ומספיק שעה אחת בלבד, רצוי לאחר קינוח והדחת הפה.
 • יולדות שרגילות לברך ברכת "הגומל", לא תברכנה לפני היום השביעי ללידה.
 • אנו מבקשים להקפיד על הופעה נאה, בלבוש שהולם את רוח ביה"ח, והיולדות מתבקשות ללבוש חלוקים בצאתן מהחדרים.
 • בית הכנסת נמצא בקומה 4. זמני התפילות בשבתות בהתאם לרשום בלוח המודעות במחלקה. עזרת הנשים פתוחה, זמני כניסת השבת ויציאתה, וכמובן זמני הקידוש וההבדלה, מתעדכנים מדי שבוע על לוח המודעות.
מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה