Skip to Content

לשכת הרב – מענה לשאלות ההלכתיות הרפואיות שלכם

2019 אפריל 10 / ה' ניסן ה' אלפים תשע"ט

מרכז רפואי השומר על ההלכה, משמעו בפשטות שמירת שבת, כשרות, צניעות והלכות טומאה המת וכו´ אלא שמעיני הישועה הוא הרבה יותר מזה. ייחודו הוא בכך שכל אספקט ואספקט נעשה על פי ההלכה, וכל העובדים מקטן ועד גדול כפופים לוועד ההלכה. הרה"ג יוסף ברוך הופנר שליט"א רב המרכז הרפואי מעיני הישועה אומר כי "מעיני הישועה" הפך למרכז עולמי לשואלים בסוגיות שונות הקשורות לרפואה והלכה, כמו הטיפול בחולים סופניים וגוססים, שאלות בהלכות שבת ורפואה, ועוד.

רב בית החולים הרב יוסף הופנר

קדושת החיים 

"גולת הכותרת של מעיני  הישועה הוא קדושת החיים. ידוע שבגוסס אם יש חשש שמקרב מיתתו, ולא עושה כן כדי לרפא אותו לגמרי, זה כשופך דמים. זה כתוב בשו"ע זה לא חומרא. יש את ד"ר מנחם חיים ברייר, סגן המנהל הרפואי, שמונה ע"י הרבנים ועוזר לי מאוד בעניין הזה. זה עניין שאנחנו מקפידים עליו והוא נותן סייעתא דשמיא גדלה מאוד לבית החולים.

משפחות המוצאות את עצמן מנהלות מאבקים קשים על זכותו של בן המשפחה הקשיש לקבל טיפול נאות, מוצאות במהרה את הכתובת. "קשישים עוזבים בתי חולים אחרים ומגיעים  אלינו, ולא רק בגלל שאין שם הערכה והתייחסות לקדושת החיים אלא בגלל הנושא של יחס אנושי לזקנים…

"ישנם מאידך מצבים שבהם דעת ההלכה היא "שב ואל תעשה", גם אם הרופא סובר אחרת. כל מקרה לגופו בהתאם להכרעה של פוסקי ההלכה ועפ"י הנתונים שאנו מביאים בפניהם. זוהי הגדלות של מעיני הישועה".

"אנחנו מקפידים על כך גם בתחילת החיים. אנו לא עושים ח"ו שום הפלה. וביצוע פעולות של גרידה חייבים אישור רפואי ואישור של רב. אני זמין 24 שעות כי אפילו אחד מאלף שאנחנו מצילים זה עולם ומלואו. הד"ר רוטשילד אמר לי כמה פעמים בשביל זה הקמתי את בית החולים".

בזכות הנוהל הזה הצלנו נפשות רבות המתהלכות כיום בינינו ומהן שכבר הביאו לעולם ילדים נוספים.

הגיע אלי פעם אברך מאוד חשוב שאביו היה כבר בן 90 ומעלה ומאושפז בבי"ח אחר והוא בא להתייעץ איתי לגבי טיפול באביו האם לטפל או לא. תוך כדי הדברים שאלתי אותו האם האבא סובל יסורים והוא השיב לי שלא אז הקשתי א"כ מה השאלה בכלל והוא ענה לי שהוא שמע בבה"ח שהם לא מטפלים כי האבא 'כבר עשה את שלו'. הזדעזעתי. שאלתי אותו איך אתה בכלל חוזר על המילים האלה. אנחנו יודעים מה האדם צריך לעשות הקב"ה נותן חיים וכל רגע הוא עולם שלם.

הרב יוסף הופנר

אנחנו מקפידים על כך גם בתחילת החיים. אנו לא עושים חס וחלילה שום הפלה. וביצוע פעולות של גרידה חייבים אישור רפואי ואישור של רב. אני זמין 24 שעות כי אפילו אחד מאלף שאנחנו מצילים זה עולם ומלואו. הד"ר רוטשילד אמר לי כמה פעמים בשביל זה הקמתי את בית החולים.

יהדות במעגל השנה

כולם יודעים את היחס המיוחד של מעיני הישועה בכל מעגל השנה. המוטו הוא לתת לחולים שנאלצים לשהות במרכז את האוירה הכי ביתית והכי יהודית שאפשר לתת, ק"ו כאשר הם נאלצים לשהות בבית החולים בזמן של חגים.

הרב הופנר נותן כמה דוגמאות: "אם אנחנו מדברים כעת שזה ערב בדיקת חמץ אז מקפידים לבדוק בכל החדרים עם פנסים בצורה אמיתית. לפני חודש היה פרשת זכור עלינו עם מניין וס"ת לכל המחלקות כדי לקרוא לחולים גם בהברה אשכנזית וגם בהברה ספרדית שכולם יזכו לשמוע. לא חייבים לעשות את זה אבל כולם מרגישים כמו בבית וזה המטרה שלנו.

"לגבי פסח אנחנו דואגים גם למצות יד וגם מצות מכונה. למעיני הישועה יש מצות חבורה כבר שנים ארוכות שאני עם כמה אברכים הולכים לאפות במיוחד עבור ביה"ח. כבר היה שראש ישיבה אחד שאפה אחרינו באחת המאפיות בב"ב שאנחנו אופים שם מצות ובתו ילדה ורצתה להביא מצות מהבית והראש ישיבה אמר לה שהיא יכולה בשופי לאכול מהמצות של מעניני הישועה. "זה יותר טוב מהמצות שלנו", כך הוא אמר. אנחנו גם אופים במיוחד מצות מקמח מיוחד לחולי דיאליזה שלא יכולים לאכול קמח מלא, ומשתדלים לתת את המענה לכולם.

"ככלל בפסח יש הרבה שאלות לגבי חולים. לחולי סכרת יש בעיה בשתיית ארבע כוסות. אני יושב עם הדיאטניות כדי לראות כמה אפשר להתחשב במצב, כדי שזה לא יסכן את החולים".

הקפדה נוספת שבה מפורסם המכרז הרפואי מעניני הישועה היא ההקפדה על טומאת המת והאזהרה לכהנים. במרכז הרפואי עשו דלתות כפולות במחלקות השונות כדי שהטומאה לא תצא מהם ותטמא את כל המקום. ההקפדה קיימת גם בהרבה בתי חולים בשאר הארץ, אבל במעיני הישועה היא חזקה שבעתיים, כאשר ההקפדה מגיעה גם לשלב התכנון של הבנין החדש של מעיני הישועה – מרכז היידן לקרדיולוגיה ועוד קודם לכן במרכז בריאות הנפש.

הרב יוסף הופנר

בבניין החדש יש תכנון מראש בכל קומה ויש שם מעלית מיוחדת כי סוף טומאה לצאת. וכמובן גם דלתות כפולות. דלת נפתחת ודלת נסגרת. יש מאמץ גדול לדאוג שהכל יהיה לכתחילה יש גם מבוא מיוחד להוצאת הנפטרים כבר בשלב התכנון כדי שלא יטמא את הכהנים.

הרב הופנר: "בבניין החדש יש תכנון מראש בכל קומה ויש שם מעלית מיוחדת כי סוף טומאה לצאת. וכמובן גם דלתות כפולות. דלת נפתחת ודלת נסגרת. יש מאמץ גדול לדאוג שהכל יהיה לכתחילה יש גם מבוא מיוחד להוצאת הנפטרים כבר בשלב התכנון כדי שלא יטמא את הכהנים.

 

אוירה של שבת

שבת בבית החולים הוא עניין סבוך במיוחד. לבד מההכרעות הדחופות בענייני פיקוח נפש יש צורך להקפיד על שמירת השבת אצל החולים שאין בהם סכנה ופרטי ההלכות רבים מאוד. במעיני הישועה מצאנו פטנטים ופתרונות הלכתיים לבעיות רבות הנוגעות לשמירת השבת.

כך לדוגמה קודם השבת מנותקים כל הדלתות האוטומטיות במסדרונות המכרז הרפואי ובמחלקות השונות, למעט דלתות חדרי הניתוח שם יש חובה להשאיר את הדלתות האלקטרוניות מטעמי סטרליזציה ומטעמי ביטחון.

הרב הופנר: יש לנו מערכת של כתבניות נכריות שהם מטפלות בכל ענייני הכתיבה בשבת. הרבה מהמערכות מופעלים ע"י לחץ אויר שאין בו בעיה של חילול שבת כך גם בכפתורים שונים לאזעקה. גם מנעולים שמופעלים בלחץ אויר. כל הדברים הללו כרוכים בהוצאה כספית לא מבוטלת ובזה אני משבח את הנהלת המקום והד"ר רוטשילד שגם בזמנים קשים מעולם לא אמרו לנו יש בעיה של תקציב בענייני האידישקייט.

"עוד פטנט שהנהגנו הוא בעניין רחיצת החולים בשבת במים חמים, הרי אי אפשר להתרחץ במים קרים. הרי יש בעיה שמים קרים נכנסים לדוד ומתבשלים שם. אנחנו סדרנו התקן שסוגר את הדודים הגדולים בשבת כך שמים קרים לא נכנסים ובמקביל יש משאבת מיוחדת שמזרימה אויר במקום מים כדי שלא ייווצר ואקום. מדובר במערכות יחודיות ומשוכללות מאוד. גם דאגנו שהכל יהיה בכלי שני ב"ה משתדלים מאוד להקפיד שהכל יהיה ע"פ ההלכה".

גם בעיות חימום האוכל בשבת נעשות ע"י פתרונות הלכתיים מיוחדים.

מה עושים במחלקה?

עוד פטנט שהנהגנו הוא בעניין רחיצת החולים בשבת במים חמים, הרי אי אפשר להתרחץ במים קרים. הרי יש בעיה שמים קרים נכנסים לדוד ומתבשלים שם. אנחנו סדרנו התקן שסוגר את הדודים הגדולים בשבת כך שמים קרים לא נכנסים ובמקביל יש משאבת מיוחדת שמזרימה אויר במקום מים כדי שלא ייווצר ואקום. מדובר במערכות יחודיות ומשוכללות מאוד

 

ראיון עבודה אצל הרב

כל עובד שבא להתקבל לעבודה בבית החולים עובר ראיון קבלה גם אצל הרב יוסף הופנר שליט"א. הסיבה היא ליצור אצל העובדים את ההיררכיה הברורה שעליהם להשמע לרב בכל הוראות הכשרות והשבת. כולם אכן מקבלים את ההוראות ללא עוררין ויודעים שכך עליהם לעשות כי זה בית חולים המתנהל ע"פ ההלכה.

העובדים גם החילונים שבהם יודעים שבשבת אין מדברים בטלפון הנייד, אם לא לצורך של העבודה, וכך בכל המחלקות נשמרת קדושת השבת. הרב הופנר: "הייתה לנו עובדת קיבוצניקית שהייתה מגיעה לעבוד תמיד בשבת. שאלתי אותה מדוע היא תמיד עובדת אצלנו בשבת ונדהמתי מתשובתה: כאן אני מרגישה שבת, אני נהנית להיות באוירה המיוחדת הזאת".

המזון המוגש במעיני הישועה הוא בכשרות מוקפדת של הרב הופנר והרב משה שאול קליין שליט"א. כל המזון שנקנה, כולל הבשר והעופות, הוא בכשרות הבד"ץ ומעושר פעם נוספת במטבח בית החולים. בשנת השמיטה ביה"ח נוהג כשיטת החזו"א ועל כן קונים במקומות שיהיו גם אליבא דהחזו"א.

במטבח ביה"ח לא מועסקים כלל עובדי נוכרים כדי להימנע מבישולי עכו"ם. הרב הופנר מספר כי במעיני הישועה הם מקפדים גם על החומרא שהנהיג מרן בעל השבט הלוי זצ"ל לפיה גם מחללי שבת בישולם הוא בישול נוכרי ולכן כל עובדי המטבח ללא יוצא מן הכלל, מתחילה ועד סוף הבישול, הם יהודים שומרי שבת כך שהכל כשר לכל שיטות גם לשיטת הב"י שמחמיר בזה יותר מהאשכנזים.

מה עושים במחלקה?

הייתה לנו עובדת קיבוצניקית שהייתה מגיעה לעבוד תמיד בשבת. שאלתי אותה מדוע היא תמיד עובדת אצלנו בשבת ונדהמתי מתשובתה: כאן אני מרגישה שבת, אני נהנית להיות באוירה המיוחדת הזאת

כולל ואוירה תורנית 

כל הפעולות הרפואיות שיש בהם חשש הלכתי נעשות רק ע"י הוראת הרב. הרופאים כבר יודעים שיש צורך בטופס מיוחד בחתימת הרב על מנת לבצע פעולות שיש בהם בעיה הלכתית.

במרכז הרפואי יש 1400 עובדים מתוכן 1200 עובדים יהודיים המרגישים שרב המרכז הרפואי הוא הרב האישי שלהם. רב בית החולים משמש גם כאוזן קשבת בבעיות והוראות הלכתיות שנתקלים בהם העובדים בחייהם האישיים, כמו מכירת חמץ או התייעצות אישית.

בבית הכנסת של המרכז הרפואי נמצאים דרך קבע כוללי אברכים שבמעיני הישועה משתתפים בהחזקתם. זאת לבד מהכולל המפורסם של הגר"י זילברשטיין הפעיל במקום ביום שישי , שם יחד עם רבני שכונות נפשטים הספיקות ההלכתיים שעלו במהלך השבוע. הרב הופנר מציין כי "ברור שהרבה מהסייעתא דשמיא של מעיני הישועה הוא בגלל החזקת האברכים במקום".

לאחרונה הוקמה בבית החולים מחלקות פסיכיאטריות, המחלקה לבריאות הנפש היחידה בארץ המתנהלת ע"פ ההלכה. יש במחלקה זו הרבה דברים הלכתיים בצורת הטיפול שמובאים להחלטת הרב. הרב הופנר: "אחד המטופלים אמר לי שהוא בא לכאן לחיזוק… יש במחלקה שיעור בגמרא והאווירה היא תורנית לחלוטין. הם כלל לא מתנתקים מהאוירה וזה מועיל הרבה מאוד לריפוי שלהם".

מה עושים במחלקה?

אחד המטופלים אמר לי שהוא בא לכאן לחיזוק… יש במחלקה שיעור בגמרא והאווירה היא תורנית לחלוטין. הם כלל לא מתנתקים מהאוירה וזה מועיל הרבה מאוד לריפוי שלהם

שני רבנים בכיפה

המרכז הרפואי מעיני הישעה נמצא תחת השגחתם המליאה של הרבנים הגאונים הרב הגאון רבי יוסף הופנר שליט"א (שאיתו נערך הראיון) והגאון רבי משה שאול קליין שליט"א. אשר מכריעים יחדיו בכל עניני המרכז הרפואי

בהקשר לכך מספר הרב הופנר: "מרן בעל שבט הלוי, הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל, ששימש בכל השנים כיו"ר ועד ההלכה אמר לי עם מינויו של הגרמ"ש קליין שליט"א בהאי לישנא: אני מבקש ממך שכל דבר תתייעץ עם רבי משה שאול. הוא אצלי מספר אחד וכל מה שהוא אומר זה כאילו שאני אמרתי".

כיום מכהן הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א כיו"ר ועד ההלכה. מינוי אשר הוסמך ע"י מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל, סמוך מאוד לפני פטירתו.

 

 

 

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה