Skip to Content

אכילת מצות לאחר ניתוח שרוול

2019 מרץ 9 / ב' אדר ב' ה' אלפים תשע"ט

שאלה

שלום לכבוד הרב,

אני כמעט 3 שנים אחרי ניתוח שרוול כמה ואיך אני חיב לפי ההלכה לאכול מצה ואיזה סוג ?

תודה.

תשובה

באופן עקרוני לאחר 3 שנים דינך רגיל, אבל במידה ועדיין קשה לאכול כמויות, מותר לאכול את שיעור במינימום כמו בהסבר המצורף.

הוראות לחולים וזקנים לגבי אכילת מצה וד' כוסות

חולה סכרת

לפי מצב החולה, לפעמים אסור לשתות ד' כוסות המחויבים בליל הסדר. כמובן שאין לעבור על דברי הרופא, והעובר על דברי הרופא ומסכן את בריאותו, לא קיים מצווה.

בשעת הדחק אפשר להוריד את כמות הסוכר על ידי שישתה יין יבש שיש בו פחות סוכר, וידללו עד 49 אחוז.

ויסתפק בשיעור הקטן של 86 גרם, וישתה רק רוב כוס שיוצא בערך 45 גרם ,ואז יהיה לו כמות מיזערית של סוכר.

במידה ויש לו למעט בפחמימות, יש לו לאכול כמו שנכתוב לגבי חולה בריאטרי.

חולה בריאטרי (ניתוח שרוול או קיצור קיבה וכדו')

חודשיים לפני פסח אין לו לעשות את הניתוח כדי שיוכל לאכול מצה כדין.

לאחר חודשיים יש לו לאכול את המצה כדלהלן: יאכל כזית א' של מצה בלבד, לאחר ברכת "על אכילת מצה".

שיעור המצה, די לו לאכול מצה בשיעור 15 גרם, וירטיב במים (גם לנוהגים לא לאכול שרויה) כדי שיקל על העיכול. ויקפיד במידת האפשר שיאכל את זה במשך לא יותר מ4 דקות.

לפי התקדמות הריפוי והוראות הרופא, יתקדם לשיעור הרגיל.

מטופלי דיאליזה

במידה ויכולים מבחינה רפואית לאכול מצה, יש להעדיף מצה מקמח לבן שיש בה פחות זרחן ואשלגן.

כמו כן אם יש צורך רפואי אפשר לאכול את הכמות המיזערית של מצה, כמו בחולה בריאטרי.

זקנים ותשושי נפש

אנשים שאינם יכולים ללעוס, יקחו מצות "ציטרין" הנמסים בפה. ואם גם זה קשה להם, יעשו כהנ"ל לגבי חולים בריאטריים

יש לזכור כי ייעוץ בהתכתבות מבלי לבדוק את המטופל מתייחס תמיד למקרה ממוצע. אסור לעשות שינויים בטיפול מבלי להיוועץ ברופא המטפל. צוות הרופאים המומחים והמקצוענים שלנו במרפאות החוץ והמכונים פועלים בהתאם להנחיות משרד הבריאות בזמינות תורים גבוהה במיוחד. אתם יכולים להיות רגועים, אנו עושים הכל לבטיחותכם ולבריאותכם! אמצעי הגנה למטופלים ולצוות הרפואי, שמירת מרחק מבוקרת בחדרי ההמתנה, מרווחי זמן בין התורים למניעת עומס ממתינים והפרדה מוחלטת באגפים השונים.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה