Skip to Content

צום ביום כיפור בהריון – עם חיידק GBS – בשבוע 36+

2017 ספטמבר 16 / כ"ה אלול ה' אלפים תשע"ז

שאלה

שלום וברכה, מצ"ב שאלה הלכתית:

אני בהריון שני, ב"ה תקין פרט לחיידק GBS הנמצא בתרבית שתן, אהיה בשבוע 36+ ביום כיפור.
האם עלי לצום כרגיל את הצום? מה דיני לגבי הצום?

אודה לתשובה. בתודה.

תשובה

כל זמן שאת מרגישה טוב יחסית, לצום.

במידה ויתחילו צירים, יש לשתות.

יש לזכור כי ייעוץ בהתכתבות מבלי לבדוק את המטופל מתייחס תמיד למקרה ממוצע. אסור לעשות שינויים בטיפול מבלי להיוועץ ברופא המטפל.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות.
חזור למעלה