Skip to Content

האם בידי ההורים יכולת להשפיע על גדילה אצל ילדים?

2016 נובמבר 8 / ז' חשון ה' אלפים תשע"ז

שאלה

האם בידי ההורים יכולת להשפיע על גדילה אצל ילדים בבית ?

תשובה

קיימים בעיקר שני גורמים שעשויים להשפיע לטובה על הגדילה: חשוב שהילד יישן רצוף בלילה בין 10 ל- 8 שעות (בהתאם לגילו). כמו כן, חשוב שיעסוק במידה מסוימת של פעילות גופנית.

יש לזכור כי ייעוץ בהתכתבות מבלי לבדוק את המטופל מתייחס תמיד למקרה ממוצע. אסור לעשות שינויים בטיפול מבלי להיוועץ ברופא המטפל.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות.
חזור למעלה