Skip to Content

האם ישנה משמעות למיקום של מוקד אקוגני בלב ?

2018 אפריל 15 / ל' ניסן ה' אלפים תשע"ח

שאלה

שלום,

הופניתי לבדיקה מכוונת ללב בעקבות ממצא של "מוקד אקוגני בדופן שריר הלב", האם ישנה משמעות למיקום של המוקד האקוגני? האם ישנה פעולה שאני יכולה לעשות בכדי להעלים את המוקד האקוגני בלב?

תודה,

תשובה

המוקד האקוגני במרבית המקרים מופיע בחלל החדר לאורך מיתרי המסתם, מוקד אקוגני הממוקם בתוך דופן השריר מצדיק הערכה מכוונת לשלילת תהליך אחר שאינו מוקד אקוגני.

אין דבר כזה, המוקד האקוגני הינו מבנה נורמלי וחלק מהסטרוקטורות של הלב.

 

יש לזכור כי ייעוץ בהתכתבות מבלי לבדוק את המטופל מתייחס תמיד למקרה ממוצע. אסור לעשות שינויים בטיפול מבלי להיוועץ ברופא המטפל.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות.
חזור למעלה