Skip to Content

האם מותר מבחינה הלכתית לערוך בדיקות אלטראסאונד ?

2016 נובמבר 22 / כ"א חשון ה' אלפים תשע"ז

שאלה

שלום!
באלו שבועות מבחינה הילכתית יש לערוך בדיקת אולטרה סאונד ?

תשובה

שנן שתי גישות בהלכה.
יש הבוחר להתנהג למעלה מדרך הטבע ובוטח בקב"ה ואז לא עושה בדיקות כלל. אבל זה לא לכלל רק ליחידים, ויש הנוהגים כמנהגו של עולם, ועושים "השתדלות" ביודעם שהכל בסופו של דבר נגזר מלמעלה, ולאנשים אלה אני מייעץ לעשות 3 פעמים US :

 

בתחילת ההריון.
ברגע שיודעים שיש הריון באמצע ההריון לראות שהכל בסדר.
ובסוף ההריון לקבל מידע לקראת הלידה.

יש לזכור כי ייעוץ בהתכתבות מבלי לבדוק את המטופל מתייחס תמיד למקרה ממוצע. אסור לעשות שינויים בטיפול מבלי להיוועץ ברופא המטפל. צוות הרופאים המומחים והמקצוענים שלנו במרפאות החוץ והמכונים פועלים בהתאם להנחיות משרד הבריאות בזמינות תורים גבוהה במיוחד. אתם יכולים להיות רגועים, אנו עושים הכל לבטיחותכם ולבריאותכם! אמצעי הגנה למטופלים ולצוות הרפואי, שמירת מרחק מבוקרת בחדרי ההמתנה, מרווחי זמן בין התורים למניעת עומס ממתינים והפרדה מוחלטת בין המרכז הרפואי למחלקת הקורונה.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה