Skip to Content

חדר מיון שכל אחד מרגיש בבית

חדר מיון שכל אחד מרגיש בבית ! ד"ר רונן ליבסטר, מנהל מחלקת רפואה דחופה, 24 שעות ביממה

2017 ינואר 4 / ו' טבת ה' אלפים תשע"ז

חדר מיון שכל אחד מרגיש בבית

חדר מיון שכל אחד מרגיש בבית ! ד"ר רונן ליבסטר, מנהל מחלקת רפואה דחופה, צינתורים 24 שעות ביממה

00:02:50 דקות
אל תזניחו את הבריאות שלכם - גם בתקופת הקורונה
אתם יכולים להיות רגועים, אנו עושים הכל לבטיחותכם ולבריאותכם!
חזור למעלה