Skip to Content

הקמת חדר מיון קדמי למטופלי קורונה

צפו בוידאו >

2020 מרץ 26 / א' ניסן ה' אלפים תש"פ

חדר מיון קדמי חדש

חדר מיון קדמי חדש תוך 19 שעות – צפו בוידאו >>

00:02:20 דקות
אל תזניחו את הבריאות שלכם - גם בתקופת הקורונה
אתם יכולים להיות רגועים, אנו עושים הכל לבטיחותכם ולבריאותכם!
חזור למעלה