Skip to Content

מחלקת קורונה ("כתר") – מידע למטופלים בבידוד

צפו בוידאו >

2020 מרץ 26 / א' ניסן ה' אלפים תש"פ

ערוץ בית החולים

הוקמה מחלקה חדשה במהלך הימים והלילות האחרונים – צפו בוידאו עם צוות המחלקה   >>

00:03:20 דקות
אל תזניחו את הבריאות שלכם - גם בתקופת הקורונה
אתם יכולים להיות רגועים, אנו עושים הכל לבטיחותכם ולבריאותכם!
חזור למעלה