Skip to Content

ניתוח בקע אצל ילדים? אל דאגה

כך נלווה אותכם לפני ניתוח כירורגי לילד

2016 נובמבר 27 / כ"ו חשון ה' אלפים תשע"ז

לפני ניתוח לילדכם? אל דאגה

10:08 דקות
מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה