Skip to Content

פסיכיאטריה של הילד והמתבגר

פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, פרופ' שטראוס בראיון על המערך הסיכיאטרי החדש

2017 ינואר 24 / כ"ו טבת ה' אלפים תשע"ז

פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, פרופ' שטראוס בראיון על המערך הסיכיאטרי החדש

פרופ' ישראל שטראוס, מנהל המחלקה הפסיכיאטרית לאשפוז גברים ומבכירי הפסיכיאטרים בישראל, מתאר את השיטה הייחודית והרב מערכתית לשיקום נפשי בקהילה. מתאר את תנאי המחלקה המפוארים ברמה הגבוהה בעולם. מכלול הטיפולים הכוללני הכולל את כל התחומים הטיפוליים, סוציאליים, חינוכיים ותעסוקתיים. תכנית הטיפול נקבעת מראש יחד עם המטופל הזוכה ללווי ורצף טיפולי עד לחזרה לקהילה. כל מכלול הטיפול כולל האשפוז עצמו נעשה אך ורק בהסכמה מלאה של המטופל.

 

00:02:00 דקות
מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה