Skip to Content

טיפול נמרץ ילדים – רבי חיים קנייבסקי שליט"א

צפו בוידאו >

2018 דצמבר 18 / י' טבת ה' אלפים תשע"ט

צפו מה רבי חיים הבטיח לתורמים למעיני הישועה

"בית החולים הזה עושה טובות לעם ישראל" | החזון איש בנה את העיר ובית חולים הוא חלק מבניין העיר – ברכת החזון איש ממשיכה על התורמים – צפו מה רבי חיים הבטיח לתורמים למעיני הישועה >>

00:11:14 דקות
מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה