Skip to Content

הרב אלימלך פירר – ביקור בבית החולים מעיני הישועה

צפו בוידאו מביקור הרב אלימלך פירר >

2018 נובמבר 11 / ג' כסלו ה' אלפים תשע"ט

ביקור הרב פירר

הרב אלימלך פירר – צפו בווידאו מביקור עם מומחי המרכז הרפואי מעיני הישועה. >>

01:15:53 שעות
מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה