Skip to Content

מחלת נפש? חוזרים לחיים בריאים בקהילה!

ד"ר משה לוי בראיון על טיפול יום ואיזון תרופתי במרכז לבריאות הנפש תוך כדי התמודדות עם מחלת נפש קשה

2017 ינואר 4 / ו' טבת ה' אלפים תשע"ז

מחלת נפש - חוזרים לחיים בריאים בקהילה !

מחלת נפש – חוזרים לחיים בריאים בקהילה ! ד"ר משה לוי בראיון על טיפול יום ואיזון תרופתי במרכז לבריאות הנפש תוך כדי התמודדות עם מחלת נפש קשה.

00:02:00 דקות
מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה