Skip to Content

פסיכיאטריה ובריאות נפש – האגף החדש

כבר לא מרתיע להגיע ולטפל בכל הבעיות הקשורות לבריאות הנפש

2017 אוקטובר 24 / ד' חשון ה' אלפים תשע"ח

פסיכיאטריה ובריאות נפש - האגף החדש

אגף בריאות הנפש הדתי הראשון בעולם! – מטרתנו היא לטפל בבריאות הנפש בקהילה. המרכז לבריאות הנפש נועד להגביר את המודעות הציבורית לבריאות הנפש ולהפחית את הסטיגמה והדעה הקדומה המונעת מאנשים רבים להגיע לטיפול. המרכז מטפל בצרכים של המטופלים תוך שמירה על הערכים הייחודיים שלהם, והבנה מעמיקה של השקפת עולמם ואורח חייהם.

00:05:00 דקות
מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה