Skip to Content

הריון וצום יום כיפור

2016 נובמבר 22 / כ"א חשון ה' אלפים תשע"ז

שאלה

שלום!
אני נמצאת בהריון מס 3 בשבוע 34. יש לי צירונים קטנים כ-4-5 פעמים ביום, כנראה מדומים. הצירים מתגברים מחוסר מנוחה/ אוכל ושתיה.
בהריון קודם היום לי הרבה יותר צירונים בשלב זה והונחיתי לא לצום ביום כיפור כלל.
איך אני מתייחסת לצום יום כיפור הקרוב ?
תודה רבה וגמר חתימה טובה!

תשובה

אם הכל בסדר חוץ מהצירונים, אפשר להתחיל את הצום, ובמידה ויתגברו הצירים לצירים ממש, יש לשתות ל"שיעורים" עד שיפסק. אבמידה ולא נפסק, יש לשתות כרגיל.
בכל מקרה אין צורך באכילה. צום קל.

יש לזכור כי ייעוץ בהתכתבות מבלי לבדוק את המטופל מתייחס תמיד למקרה ממוצע. אסור לעשות שינויים בטיפול מבלי להיוועץ ברופא המטפל. צוות הרופאים המומחים והמקצוענים שלנו במרפאות החוץ והמכונים פועלים בהתאם להנחיות משרד הבריאות בזמינות תורים גבוהה במיוחד. אתם יכולים להיות רגועים, אנו עושים הכל לבטיחותכם ולבריאותכם! אמצעי הגנה למטופלים ולצוות הרפואי, שמירת מרחק מבוקרת בחדרי ההמתנה, מרווחי זמן בין התורים למניעת עומס ממתינים והפרדה מוחלטת בין המרכז הרפואי למחלקת הקורונה.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה