Skip to Content

דודתי סובלת ממחלת סכיזורפניה – איך ניתן לעזור לה ?

2017 ספטמבר 28 / ח' תשרי ה' אלפים תשע"ח

שאלה

שלום,
דודתי סובלת ממחלת הסכיזורפניה היא מטופלת בכדורים וכן מעקב אצל פסיכיאטר ועובדת סוציאלית. הבעיה שהיא גרה לבד, שכנים מתלוננים שהיא צועקת וכן איתנו היא מדברת על הרצון למות.
ניסינו לפנות לגורמים המקצועיים אך הם אינם מוכנים לשמוע אותנו ללא הנציגות שלה. והיא אינה מוכנה לספר להם את האמת מהחשש לאישפוז.
יש באפשרותכם לייעץ לנו איך ניתן לעזור לה?

תודה !

תשובה

השאלה אם היא עצמאית או יש לה אפוטרופוס. אם היא מקבלת החלטות באופן עצמאי, יש צורך לשכנע אותה לקבל טיפול מסודר במקום שמאחד את כל התיק הרפואי שלה- פסיכיאטר, עו"ס ופסיכולוג. שם המקום להעלות חששות על טיפול ומסוכנות להתאבדות.

אם יש לה אפוטרופוס , הוא יכול לגשת לייעוץ בעבורה ושיכוונו אותו איך לפעול יחד אתה.

בריאות שלמה!

יש לזכור כי ייעוץ בהתכתבות מבלי לבדוק את המטופל מתייחס תמיד למקרה ממוצע. אסור לעשות שינויים בטיפול מבלי להיוועץ ברופא המטפל.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות.
חזור למעלה