Skip to Content

מה נוהל הטיפול ביילוד כאשר יש חשש ל-CMV ?

2017 דצמבר 21 / ג' טבת ה' אלפים תשע"ח

שאלה

שלום,
רציתי לברר מהו נוהל הטיפול ביילוד המתבצע במעייני הישועה בעובר שלאמו התגלה CMV בהריון? ואלו בדיקות נעשות ליילוד במהלך ימי האשפוז?

תשובה

חשש קל רק נוגדנים לאם בדיקת רוק לcmv  אם שלילי נשלל.

אם חשד גס יווצר, קרי נתון מעבר לנוגדנים או הוכחה להחמרת נוגדנים במהלך הריון רוק, סונר מח, תפקודי כבד ספירת דם

יש לזכור כי ייעוץ בהתכתבות מבלי לבדוק את המטופל מתייחס תמיד למקרה ממוצע. אסור לעשות שינויים בטיפול מבלי להיוועץ ברופא המטפל.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות.
חזור למעלה