Skip to Content

מוקד אקוגני בחדר שמאל. מה עלי לעשות?

2018 מרץ 1 / י"ד אדר ה' אלפים תשע"ח

שאלה

שלום,

אני בת 23, בבדיקת החלבון העוברי הסיכון שקיבלתי על פי הגיל והבדיקות הוא 1:8800. השקיפות עורפית היתה 1 מ"מ וסקירת המערכות המוקדמת היתה תקינה פרט למוקד אקוגני בחדר שמאל. מה עלי לעשות?

תודה,

תשובה

מאחר והסיכון ל DS אצלך על פי גילך והבדיקות הוא נמוך, 1:8800 , גם לאחר שקלול המוקד האקוגני, עדין מדובר בסיכון נמוך מאוד שעל-פי כל ההמלצות כולל ניר-העמדה בארץ, לא מצריך בירור נוסף, פרט כמובן לסקירת מערכות מאוחרת במטרה לוודא כי לא קימים סמנים נוספים המעלים את הסיכון.

יש לזכור כי ייעוץ בהתכתבות מבלי לבדוק את המטופל מתייחס תמיד למקרה ממוצע. אסור לעשות שינויים בטיפול מבלי להיוועץ ברופא המטפל.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות.
חזור למעלה