Skip to Content

מוקד אקוגני בלב – האם יש לבצע אקו-לב עובר?

2018 אפריל 20 / ה' אייר ה' אלפים תשע"ח

שאלה

שלום,

לילדי הקודם נתגלה VSD בלב והוא במעקב. בהריון נוכחי הודגם מוקד אקוגני בלב. האם יש לבצע אקו-לב עובר?

תודה,

תשובה

מום לב לאחד מהילדים מעלה מבחינה סטטיסטית סיכון למום לב בהריונות הבאים, על כן אני ממליץ לבצע אקו-לב עובר בכל הריון, להרה עם היסטוריה של מום-לב קודם, ללא קשר למוקד האקוגני.

יש לזכור כי ייעוץ בהתכתבות מבלי לבדוק את המטופל מתייחס תמיד למקרה ממוצע. אסור לעשות שינויים בטיפול מבלי להיוועץ ברופא המטפל.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות.
חזור למעלה