Skip to Content

מאמרים רפואיים מאת ד”ר משה לוי

צינתור דו חדרי

אשפוז יום פסיכיאטרי – בחזרה לחיים סדירים

מטרת האשפוז היא לאפשר למטופלים לחיות חיים סדירים עם התמודדות נכונה שתאפשר להם לתפקד בחיים, למרות שהם סובלים ממחלה שקיימת אצלם כל הזמן. הם ימשיכו להתמודד במשך כל החיים, אך אנו נותנים להם כלים להתמודדות - על המחלקה החדשה לאשפוז יום פסיכיאטרי.

אשפוז יום פסיכיאטרי – בחזרה לחיים סדירים - קרא עוד >
חזור למעלה