Skip to Content

המרכז הרפואי מעיני הישועה – חברי דירקטוריון

חברי הדירקטוריון של המרכז הרפואי מעיני הישועה

  • רו"ח משה ליאון – יו"ר
  • הרב יהודה מרמורשטיין – מנכ"ל על"ה
  • הרב יצחק רייך – ראש מועצת רכסים
  • עו"ד מנחם הבלין
  • הרב משה גריינמן
חזור למעלה