Skip to Content

חזון המרכז הרפואי

שמירה על קדושת החיים ומתן טיפול רפואי מקצועי ומסור, לכל אדם בכל עת ובכל מצב תוך שמירה על כבוד המטופל כי "בְּצֶלֶם אֱלֹקים, עָשָׂה אֶת-הָאָדָם".

מגילת היסוד

הערכים שלנו

קדושת החיים
ערך עליון במעייני הישועה הוא קדושת החיים, עבודה מתוך אמפטיה, חמלה ושותפות בסבל של המטופל ומשפחתו. עבודה מתוך ראייה ש"כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם ומלואו".
כבוד הדדי שותפות
עבודת צוות אינטגרטיבית ושיתופית תוך שמירה על תחושת הביטחון האישי ומניעת שחיקה. הצוות במעייני הישועה מוביל ושותף בעשייה הסיעודית בבית החולים.
איכות ובטיחות הטיפול
מתן טיפול איכותי תוך כדי שמירה על בטיחות המטופל
פיתוח מקצועי, מיצוי פוטנציאל מקצועי, חדשנות
יסוד מרכזי במעייני הישועה הוא מקצועיות המבוססת על צוות מקצועי מוביל ,על פי כל הסטנדרטים המקובלים בארץ ובעולם. עבודה מקצועית מתוך ראייה של חדשנות, של עולם משתנה מבחינה טכנולוגית, דרכי העבודה, המידע והמדע, פרואקטיביות והובלת השינויים.
אחריותיות ויושרה
עבודה מתוך אחריות של כל איש צוות על חלקו בטיפול במטופל וכן ראייה בתוצאות הטיפול כחלק מאחריות המקצועית האישית. התנהגות צוות ראויה מתוך הגינות ויושרה פנימית .

חזור למעלה